Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-09

Praktisk webb-baserad varumärkesutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
INLPTA (International NLP trainers association) är en internationell sammanslutning av NLP tränare. NLP (Neuro Lingvistisk Psykologi) är en beteendevetenskaplig modell som sprider sig snabbt inom både idrotts- och affärsvärlden som ett sätt att optimera prestationer och effekten av kommunikation.

Ditt uppdrag blir att rent praktiskt maximera effekten av INLPTA Scandinavias internetnärvaro (http://www.inlpta.se ).

Det kan handla om estetiska komponenter som hur hemsidan och loggan ska se ut på webben men också funktion och innehåll på hemsidan. Sist men inte minst ska människor som är intresserade av utbildningar i NLP, coaching, ledarskap och kommunikation hitta till hemsidan.

Vi tror att du har ambitionen att arbeta med varumärkesutveckling på en webb- eller reklambyrå. Du behöver både estetisk talang och kunskap om hur man skapar och sökoptimerar hemsidor. Vi tror att det blir en kreativ, teknisk och estetisk utmaning som ska kombineras med förståelse för kundens behov och begränsningar. Arbetet kan ge dig ett utmärkt arbetsprov och referens för ditt fortsatta arbetsliv. Det är vår förhoppning att din version blir så bra och är så anpassad att den kan användas som som standard även internationellt (http://www.inlpta.com, http://www.inlpta.org).

En mycket viktig komponent i det färdiga resultatet kommer att vara enkelhet och ett professionellt intryck. INLPTA vill att vår målgrupp ska hitta till hemsidan, få ett professionellt intryck, hitta intressant information och slutligen ta sig vidare till lokala utbildningsanordnares hemsidor. Det är också av största vikt att hemsidan är så underhållsfri som möjligt. Skönhet, enkelhet, informationskvalitet, besöksfrekvens och anpassning till redan befintliga strukturer kommer vara de viktigaste parametrarna som bedömningen av kvaliteten på ditt arbete baseras.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.