Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-22

Design, konstruktion och testning av ett nytt förbränningssystem till moderna eldstäder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I dagens samhälle har tillgången till öppen eld inomhus drastiskt minskat på grund av förändrade boendemiljöer och strängare brandföreskrifter inom tätbebyggda områden. Idag finns det därför ett stort behov av ett modernt och effektivt system för förbränning av flytande vätskor, dels ur värmesynpunkt dels ur rent estetiskt syfte. Vi är ett nytt bolag beläget i anslutning till Chalmers Tekniska Högskola med målsättningen att bli marknadsledande inom dekorativa förbränningssystem av flytande vätskor. Nu söker vi en eller flera teknologer med ett intresse av att utveckla och utprova ett nytt system för dekorativ förbränning. Inom ramen för projektet kommer teknologerna att givas möjlighet att utveckla, konstruera och utprova ett banbrytande system för dekorativ förbränning av flytande vätskor avsett för massproduktion.

Projektet
Projektet ger en eller flera teknologer möjligheten att delta i konstruktions- och utprovningsprocessen av ett nytt förbränningssystem. Examensarbetet kommer att vara indelat i tre faser. I den första fasen skall olika princip- och konstruktionsförslag genereras samt utvärderas med avseende på en rad multidisciplinära variabler. Den andra fasen koncentrerar på design och konstruktion av den lösning som bedöms ha högst potential. Den tredje och sista fasen inbegriper utprovning och optimering av det slutgiltiga systemet. Utöver detta innefattar projektet även en kostnadskalkyl av den slutgiltiga konstruktionen. Arbetet kommer att ske under relativt stor frihet varav det exakta innehållet i examensarbetet kan förändras enligt överenskommelse. Projektet kommer att utföras i samarbete med ett nystartat bolag vilket kommer att ge Er examensarbetare mycket goda erfarenheter från entreprenöriell verksamhet samt ge tillfällen till kunskapsinteraktion med olika vetenskapliga discipliner. Vid goda resultat finns möjligheter för fortsatt engagemang inom organisationen.

Profil
Vi söker en eller flera teknologer inom maskin, mekatronik, automation, elektroteknik, kemiteknik eller kemiteknik med fysik med ett brinnande intresse för att utveckla och konstruera ett nytt förbränningssystem, samt är intresserade av att arbeta inom en entreprenöriell miljö.

Vid en situation där flera intressenter finnes är grupper med teknologer från flera inriktningar prioriterade.

Projektstart
Omgående (hösten 2006).

Handledare
Väljs primärt efter önskemål från examensarbetare.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.