Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-08

Konsumentbeteende - Self-scanning sett ur konsumentens samt daglivaruhandelns perspektiv

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Svensk Handel har till uppgift att stärka handelns företag och skapa bättre förutsättningar för handel. Detta arbete sker genom opinionsbildning och överläggningar med bland annat politiker och myndigheter. Svensk Handel har 13 500 medlemsföretag med sammanlagt 20 000 arbetsplatser, där 250 000 människor är verksamma i olika branscher inom parti- och detaljhandel. Läs mer på http://www.svenskhandel.se

Svensk handel vill nu ta reda på mer om vad införandet av self-scanning i dagligvaruhandeln har resulterat i. Tanken är att undersöka hur self-scanning fungerar sett ut både ett konsumentperspektiv och ett dagligvaruhandel-perspektiv. Hur ser konsumentbeteendet ut? Hur tänker egentligen konsumenterna? Vilka mervärden får de av att använda tjänsten?

Hur kan dagligvaruhandeln få fler konsumenter att använda sig av self-scanning och samtidigt premiera befintliga selfscanning-kunder och ge dem incitament att forsätta nyttja tjänsten?

Hur kan dagligvaruhandeln utveckla kringtjänsterna och kvaliteten i sin butik så att kunderna premieras? Kan priserna pressas med hjälp av konceptet? Kommer personalens traditionella kassatjänster ut mot andra uppgifter?

Svensk handel står till tjänst med underlag för att genomföra undersöka frågan i form av ett antal dagligvaruhandlare som använder sig av self-scanning.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.