Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-05

Utveckling av Webbshop – www.kokslust.nu

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Företaget Kökslust, beläget i södra Sverige, säljer kompletta kök till slutkund.
Vi befinner oss i nuläget i en expansiv fas med bland annat upprättandet av en ny fabrik för tillverkning av diverse kökskomponenter.

Vi känner att en del av vår verksamhet kan förbättras, nämligen vår hemsida, www.kokslust.nu

Efter en noggrann behovsanalys så har vi kommit till slutsatsen att vi behöver en webbshop, där kunder ska kunna gå in och dels kontakta oss direkt via hemsidan, men även ha möjlighet att beställa varor direkt över Internet oavsett tid och plats.
Det resultat vi efterfrågar är följande, dvs. att kunden ska kunna göra följande via vår hemsida:

- Beställa varor på ett mycket användarvänligt sätt.
- Lämna mätdata online som vi använder för att utforma kundens produkter efter dess önskemål.
- Kontakta oss med e-postformulär direkt på hemsidan.
- Vi på Kökslust ska därefter på ett smidigt sätt kunna utläsa dessa beställningar för dokumentation och produktion etc.
- Betalning direkt via Internet, samt via faktura.
- Diverse övrig utveckling/uppdatering av hemsidan.

Som komplement till ovanstående efterfrågan så är vi öppna för all typ av input som de utvalda studenterna kan inbringa, i form av idéer och lösningar. Detta leder till att studenterna får tydliga riktlinjer, men samtidigt en stor frihet i utformningen av dessa applikationer.

Vi söker därför en grupp ambitiösa studenter, som har en stor kunnighet inom denna typ av webbutveckling, som planerar att genomföra sitt examensarbete/uppsats under HT2006, eller VT2007.
Vi placerar stor vikt på tekniskt kunnande och drivkraft. Vi förväntar oss en stor känsla för ärlighet och en vilja att genomföra detta projekt med största möjliga framgång som överrensstämmer med de krav vi ställer inom företaget.
Vi söker studenter som inte nöjer sig med något annat än perfektion i deras arbete samt resultatet av detta.

Vi på Kökslust ser ett behov av att komma igång med detta omgående. Vi premierar därför studenter som söker snarast, samt innehar överlägsna kvalifikationer och tekniskt kunnande/intresse. Erfarenhet av liknande projekt/uppgifter är ett krav.

Projektet är ortsoberoende.

Skicka in en intresseanmälan (CV plus personligt brev) till vår kontaktperson Alexander Sundman, på e-post:

[email protected]

Eller via tfn: 0733-544710



  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB




Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.