Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-22

Design av innovativa inredningsdetaljer: Eld inomhus!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Alltsedan urminnes tider har elden, ett av de fyra elementen, haft en tongivande roll för människans välbefinnande och utveckling. I dagens samhälle har dock tillgången till detta element drastiskt minskat på grund av förändrade boendemiljöer och strängare brandföreskrifter inom tätbebyggda områden. Fascinationen av att under kontrollerade former kunna tämja detta element – ett av naturens mest respektingivande – i hemmets trygga inomhusmiljö lever dock vidare i oförminskad skala.

Vi vill anamma detta och söker därför engagerade studenter som vill delta i en designprocess med målsättningen att skapa en unik lösning med ett högt estetiskt värde. Vi är ett nystartat bolag och vår målsättning är att föra in elden som en naturlig inredningsdetalj i ett modernt hem. Detta genom ett egenutvecklat förbränningssystem som medger en öppen eld inomhus utan tillgång till skorsten. Systemet ger möjligheter att designa inredningsdetaljer – eldstäder och andra dekorationer – där en levande eld ingår som en central del.

Projektet
Projektet ger en eller flera studenter möjligheten att utveckla ett formspråk för en linje innovativa lösningar där vårt förbränningssystem innefattas, samt framställa ett antal prototyper med målet att någon av dessa skall produceras och säljas till allmänheten. Arbetet koncentreras kring ett aktivt deltagande i designprocessen av en ny linje inredningsdetaljer. Processen kommer i huvuddrag att följa de steg som Svensk Industridesign har identifierat. Detta innefattar: fastställa utgångspunkter för designen, utföra användarstudie, framställa ett antal konceptförslag, delta i utvärderingen av konceptförslagen samt assistera i produktframställningen. Målet är att en eller flera av de framställda designförslagen skall omsättas till designade produkter av hög internationell klass, med en tydlig designprofilering som kommer att löpa genom företagets hela produktportfölj.

Projektet kommer att utföras i samarbete med ett nystartat bolag vilket kommer att ge Er examensarbetare möjligheter till kunskapsinteraktion med teknologer och ekonomer samt mycket goda erfarenheter från entreprenöriell verksamhet. Vid goda resultat finns möjligheter för fortsatt engagemang inom organisationen.

Profil
Vi söker en eller alternativt flera studenter med inriktning mot design med en vilja att engagera sig i en kreativ process med målsättningen att formge en ny typ av eldstad. Vidare premieras individer med hög kreativitet och god kommunikationsförmåga. Den sökandes utbildningsbakgrund är primärt inom design men gärna i kombination med marknadsföring B2C såväl som B2B. Personen vi söker bör vara mycket intresserad att jobba entreprenöriellt inom ett mindre bolag med en hög grad av självständighet och stora utvecklingsmöjligheter.

Projektstart
Omgående (hösten 2006).

Handledare
Väljs primärt efter önskemål från examensarbetare.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.