Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-17

Trädplantering i stadsmiljö

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sveriges kommuner och fastighetsförvaltare investerar årligen 100-tals miljoner kronor i nyplantering av träd. De positiva effekterna av träd i stadsmiljön anses vara stora, men kunskapen om hur ett träds livslängd och hälsa säkerställs är mycket begränsad.

Trafik, torka, schaktarbeten, belastning ovanpå trädrötter är bara några av de stressfaktorer som drabbar träd inne i stadsmiljöer. De gamla stora träden vi ser i våra städer idag är ett utdöende släkte, som växte sig stora innan gatorna asfalterades, innan stora schaktarbeten begränsade deras rotsystem osv. Hur ska vi i framtiden plantera träd för att de ska kunna bli lika stora och friska som förr? Hur ska vi konstruera planteringsgroparna och utrymmena kring trädens rötter? Vilka trädarter ska vi välja? Hur ska vi sköta om (gödsla/vattna) träden för att deras hälsa ska säkerställas?

Örebro kommun har ett gediget kunnande om anläggningsteknik, och vill gärna gå i bräschen för svensk forskning om trädplantering i stadsmiljö. Vi erbjuder erforderligt stöd till den student som vill fördjupa sig i ämnet. Vi tror att du som vill utföra detta examensarbete studerar till något inom trädgårds- eller anläggningsteknik; såsom landskapsarkitekt, trädgårdsingenjör, markbyggnadsingenjör el motsvarande.

Tekniska förvaltningen vid Örebro kommun har 350 anställda och en budgetomslutning på ca 600 miljoner kr. Vårt ansvar innefattar avfallshantering, Vatten och avlopp, gator, parker och kommunens fordonspark. Vi har en stabil verksamhet och arbetar med långsiktiga och högt ställda mål.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.