Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-07

Hur ser behovet av kompetensutveckling ut inom området skrivande?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Författarkortleken är ett verktyg för att stimulera kreativt skrivande, ensamt i sitt slag. Det lanseras nu till en skrivande allmänhet via bokhandeln, men skulle sannolikt kunna göra nytta även i mer specialiserade sammanhang, exempelvis inom kompetensutvecklingsområdet.

Bakom Författarkortleken står nystartade Flying Pencils AB. Företagets mission är att få människor som längtar efter flöde och inspiration i sitt skrivande att ta mod till sig att skriva ”med magen”; yrkesskribenter såväl som amatörer. ( http://www.forfattarkortleken.se )

Vi söker dig som har ett genuint intresse av kreativt skrivande/skapande och dess möjligheter i olika sammanhang. Ni får gärna arbeta två studenter kring ett examensarbete. Uppdragsgivaren har kontakter med HR-konsultgrupper där uppdraget kan utföras.

Kärnfrågorna är följande:

1) INSAMLING AV INFORMATION/INTERVJUER:
Hur ser behovet av kompetensutveckling ut inom området SKRIVANDE på vårt företag/vår avdelning? (Exempel: Hur viktig är skriv- eller författarförmågan hos medarbetarna på avdelningen, vilken typ av texter skriver vi, vilken typ av texter skulle vi vilja skriva (mer av)?, hur uppmärksammar vi behovet av kompetensutveckling inom området skrivande, på vilket sätt skulle skrivförmågan generellt kunna utvecklas hos oss, vilka hjälpmedel skulle vi behöva för att medarbetarna skulle bli bättre på att uttrycka sig i skrift, har vi tidigare hört talas om Författarkortleken?).

2) MEDARBETARNA TESTAR VERKTYGET
Skriver vi (medarbetarna) bättre efter enkel träning med Författarkortleken? (Ett författarverktyg delas ut till var och en av medarbetarna i arbetsgruppen. Vad händer med deras skrivande efter att de skrivit ett Författarkort om dagen i förslagsvis 14 dagar, vilket innebär 3 minuters skrivande per dag? Medarbetarna får beskriva hur de upplever att deras skrivande har förändrats, vad gäller exempelvis ev.
motstånd, självkänsla, ordförråd, fantasi, lust, flöde, rytm, tidsåtgång, egen betygsättning etc).

Mitt företag medverkar årligen med monter på Bok & Bibliotek och om uppsatsen är av god kvalitet finns det goda chanser att jag har möjlighet att intressera såväl personalavdelningar/kompetensutvecklare som pressen för arbetet, vilket jag tycker skulle vara roligt.

Mitt företag Flying Pencils AB kan naturligtvis erbjuda författarkortlekar till testpersonerna, som en liten intresseväckare/tack för att de ställer upp. Jag kan bistå med min tid, och jag kanske kan lära ut något om intervjuteknik, om det finns intresse av det.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.