Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-07

Ny patentsökt klass av labila tensider – Kartläggning av kinetik och egenskaper

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Under 2003-2006 har YKI, Ytkemiska Institutet AB utvecklat och patentsökt en ny klass av labila tensider. Det är ytaktiva ämnen som kan sättas igång just före användning och som sedan kan stängas av genom kontrollerad sönderdelning efter att ha använts.

Ett större antal studier pågår just nu i samarbete med företag världen över. I dessa studier testas tensiden i olika tillämpningar där det är önskvärt att stänga av tensidens ytaktivitet efter använding. Ett exempel på ett sådant område är biltvätt.

Än så länge är en stor del av kinetiken kring aktiveringsförloppet och nedbrytningen outforskad. Detta exjobb handlar om att besvara frågor som:

Hur fort går aktiveringsreaktionerna vid olika temperaturer och i olika lösningsmedel?

Hur snabbt sönderdelas tensiden vid olika pH, och vid olika temperatur?

Kan aktiveringsförloppet skyndas på, utan att nedbrytningen blir för snabb?

Hur påverkar tensidens kemiska struktur kinetiken?

Dessa frågor och många andra söker vi svar på, för att bättre kunna hjälpa de företag vi samarbetar med. Om det låter spännande att få vara med och hjälpa till med kartläggningen – hör av dig till oss!

Under arbetets gång kommer du att få utföra aktiverings- och nedbrytningsreaktioner med flera av YKI:s tensidprekursorer vid olika betingelser samt följa reaktionernas förlopp med s k Epton-titreringar. Emulgeringstester, beräkning av aktiveringsenergier samt undersökningar kring reaktionsmekanismer och hastighetsbestämmande steg etc, kommer också att ingå i exjobbet.

Förkunskapskrav:
Bakgrund: Kemi, Kemiteknik eller liknande program
Kurser: har du läst ytkemi är det meriterande
Start: snarast


YKI, Ytkemiska Institutet AB är det internationellt ledande industriforskningsinstitutet inom tillämpad yt- och kolloidkemi. YKI:s fokus ligger på att lösa industriella tekniska problem och göra det möjligt att utveckla nya processer och produkter.

YKI:s kunder finns inom en rad branscher - läkemedel, bioteknik, livsmedel, industrikemikalier, hushållsprodukter, verkstad, massa och papper, ytbehandling, keramer, färg och tryckning. YKI:s medlemsföretag finns bland de internationellt ledande företagen i dessa branscher. 50% av YKI:s industripartners har sin bas utanför Sverige. YKI har 70 anställda och finns i Stockholm. YKI ingår i SP-koncernen.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.