Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-06-04

Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Konsultgruppen Futureyes är ett nätverk av fristående konsulter och företagare, med samsyn på hur verksamheter ska fungera och utvecklas när allt är som bäst. Vi arbetar med affärsutveckling med fokus på att skapa delaktighet, arbetsglädje och effektivitet hos det aktuella företaget/organisationen.

En av våra metoder vid affärsutveckling är balanserade styrkort – ett schema som sammanfattar företagets affärsplan: vision, affärsidé och strategiska mål. Skillnaden mot traditionella metoder är att här fokuserar man inte enbart på den ekonomiska biten, utan ser till alla delar. Medarbetarna och kunderna utgör varsina perspektiv på företagets lönsamhet och förmåga att utvecklas, tillsammans med företagets processer (bl.a. tillverkningsprocessen) och innovationsmöjligheter samt givetvis den ekonomiska biten.

Vi strävar efter att bli den ledande organisationen inom individuella styrkort och affärsutveckling i grupp.

Uppgift:
Det finns en hel del teori inom området, balanserade styrkort, men mestadels baserade på den amerikanska marknaden. Enligt den amerikanska modellen läggs inget fokus på medarbetarna, varför de i sina ”balanced scorecards” saknar medarbetarperspektivet. Vår modell är anpassad efter den svenska företagskulturen.

Uppgiften består i att undersöka vår modell och utvärdera den. Vi vet att den fungerar bra i praktiken, men vilka möjligheter finns att förbättra den? Finns det nya teorier inom området och hur väl stämmer de överens med vår modell? Hur mycket påverkar medarbetarperspektivet utgångsresultatet?

Själva utformningen av uppsatsen/examensarbetet och dess inriktning bestäms genom överenskommelse.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.