Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-27

Authoring tool for narrative-based pervasive games Verktyg för användar-genererat innehåll till positions-baserade mobila spel

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
The purpose of this master thesis is to examine the potential of enabling public authoring capabilities for players in a narrative-based pervasive game. The topic is strongly linked to the innovative Backseat playground project (BSP), which is pursued in collaboration with Microsoft Research in Cambridge. The project is a first step to allow for public user content creation of the game environment.

Backseat playground is a game that is played by kids in the backseat of a car. The game makes use of existing GIS data in order to map the game content onto the physical world. As the player travel through the road-network the game turn churches, bridges and other roadside objects into a fictive world filled with crimes, virtual characters, and hidden clues.

The master thesis consists of three parts. First, an investigation of the potential and problems of user content creation in narrative-based games for vast geographical areas. Second generation of new concepts for authoring tools based on the available game i.e. Backseat Playground. Finally, it will consist of implementing the solution.

Interactive Institute
The master thesis will be carried out on Interactive Institute’s mobility studio in Stockholm. This means that you will have the ability to experience working within an internationally successful research group and on one of Sweden’s most creative workplaces, a place where we in a playful manner explore mobile applications of tomorrow.

Information regarding the Interactive Institute: www.tii.se
Information regarding the Mobility studio: www.tii.se/mobility
The BSP project is described on: www.tii.se/mobility/BSP/Verktyg för användar-genererat innehåll till positions-baserade mobila spel.

Examensarbetet går ut på att utforska möjligheterna till ett spelar-centrerat verktyg som möjliggör skapade av eget innehåll till positions baserade mobila spel. Exjobbet är sammankopplat med projektet Backseat playground (BSP), vilket uförs I samarbete med Microsoft research i Cambridge. Backseat Playground är ett spel för barn som reser i baksätet på bilen. Spelet har koppling till den fysiska världen som kan ses genom bil rutan. Allteftersom spelaren reser genom det fysiska landskapen förvandlas kyrkor, broar, skogar och andra objekt till del av en fiktiv spel värld fylld med virtuella karaktärer, mordgåtor och gömda ledtrådar.

Exjobbet är uppdelat på 3 delar: I första delen utforskas potentialen och problemen med detta ämne. Steg 2 innebär generering av nya koncept för användar-verktyg baserat på det existerande spelet Backseat Playground. Steg 3 innebär att implementera en lösning.

Vi söker en person som är självständig, ambitiös och ser det som positivt och stimulerande att jobba i multidisciplinära sammanhang.
Examensarbete utförs på Mobility studio vid Interactive Institute i Stockholm. Detta innebör att du kommer få pröva på att jobba hos en internationellt framgångsrik forskningsgrupp, på en av Sveriges absolut mest kreativa arbetsplatser. Det är en plats där vi på ett lekfullt sätt utforskar framtidens mobila applikationer. Som exjobbare kan vi erbjuda dig en kvalificerad handledning, arbetsplats samt all nödvändig utrustning. Examensarbetet påbörjas förslagsvis under HT-06. Information om Interactive Institute kan fås på www.tii.se. Information om Mobility studion hitta du på www.tii.se/mobility. Projektet ”Backseat Playground”
beskrivs på www.tii.se/mobility/BSP/.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.