Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-20

Affärsplan: Ett nytt IT- och nanoteknikbaserat material för fordon, säkerhetsprodukter, flyg behöver investorer. Fokus på HÅLLBAR UTVECKLING

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
En affärsplan behövs. Skall presenteras för investorer, statliga myndigheter och Venture cup arrangemang .

Affärsplanen skall beskriva stegen under en 10-årsperiod för utvecklingen, investeringsbehoven och vinstmöjligheterna för en väl beskriven idé/innovation (inte patenterad ännu).

Produkten är ett tänkt IT- och nanoteknikbaserat material avsett för konstruktion av lastbärande strukturer. T ex bilar, telemaster, flyg- och rymdfarkoster, mm. Det är inte stelt/hårt utan har mjuka egenskaper i olika hårdhetsvariation, med aktiv formanpassningsfunktion.

Ursprunget till tankarna är från 1993-1997 med inspiration från två håll:
1) För att klara ett uthålligt samhälle har forskning hävdat att det behövs en reduktion av miljöbelastning och energianvändning med 90%, även kallat Faktor 10.

2) Vägverkets 0-vision; inga dödade i trafiken.

Ett idéprojekt med flera inblandade, beskrivningar och förhandlingar med Volvo Car Corporation 2000. En juridisk överenskommelse om nyttjanderätt av applikationsidéer finns med AB Volvo och Ford Motor Corporation, vilka tidigare valt att vara passiva gentemot ett utvecklingsarbete.

Utbildningsprofil hos studenten
Affärstänkande kombinerat med ett genuint intresse för hållbar utveckling. Kunnande om IT och nanoteknik samt fordonssäkerhet är en stor fördel.

Läs med om Y & C - Yacht & Car Design/Innovation + Associates
på http://www.yachtandcar.se .

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.