Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-12

Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Omvärldsanalys, företagsekonomi, management, marknadsföring, organisationsteori, folkhälsovetenskap, friskvård

Bakgrund
Hälsobranschen är en snabbt växande bransch med stora möjligheter. Det har gått en trend över de senaste decennierna att sjukvården i allt högre grad har kompletterats med andra typer av hälso- och friskvårdsföretag. Det finns numer en mångfald av små företag som erbjuder andra behandlingsformer, terapier och naturmedicin. Intresset för friskvård och hälsovård har ökat i samhället.

Under hösten 2005 och våren 2006 utvecklades i Eskilstuna nätverket HälsoSam Sverige som ska bli ett nätverk för affärsnytta och kundnytta mellan olika aktörer inom hälsa. Nätverket är nu en ideell förening med ca 50 medlemmar, antalet medlemsansökningar ökar hela tiden.

I nätverket finns olika arbetsgrupper, bland annat en ambassadörsgrupp som ska marknadsföra nätverket genom föreläsningar, en arbetsgrupp som sysslar med hemsida och layout och en grupp som arbetar för finansiering av projektet. För detta planerar nätverket söka utvecklingsbidrag från olika finansiärer. Det behövs finansiering för bland annat utbildning, marknadsföring och administrativa kostnader.

Nätverkets mål
– Att skapa en plattform för att sedan kunna bygga vidare på.
– På träffarna med nätverket HälsoSam ska det utbytas erfarenheter, skapas nya kontakter och eventuella samarbetspartners.
– Vi kommer att ha utvecklande aktiviteter för våra företag och fokusera på affärsnytta/kundnytta.

Uppdrag
Eftersom vi är ett relativt nytt nätverk har vi en hel del arbeten som ska göras. Vi skulle vilja få hjälp av en eller ett flertal studenter med att se på vårt nätverk ur olika aspekter. Vi är bland annat i behov av en omvärldsanalys och verksamhetsplan som sedan är kopplad till en budget.

Hemsida: www.halsosam-sverige.se (hemsidan är under uppbyggnad)
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.