Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-23

LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vid oförstörande provning och speciellt vid ultraljudsprovning föreligger ett behov av att kartlägga erhållna indikationer i en bild över provföremålet.
Detta görs idag ofta för hand dvs man mäter upp ultraljudsökarens position på provföremålet och överför läge och ekohöjd till en skiss. Det andra sättet är att utnyttja en s.k. immersionstank, där föremålet avsöks automatiskt under vatten eller också med stora datorbaserade system för positionsbestämning och kartläggning av diskontinuiteter i ett provföremål. Det förstnämnda sättet är mycket tidsödande och onoggrannt. Det andra sättet innebär stora investeringar.
Användning av LightScan innebär att de beskrivna svårigheterna reduceras eller bortfaller.

Uppgiften är att utveckla LightScan enligt specifikation. Ingående program skall skrivas i windowsmiljö.

Beträffande placeringsort kan andra placeringsorter än Stockholm diskuteras.

Examensarbetet sker i samarbete med medlemsföretag inom Jernkontoret, som är den nordiska stålindustrins branschorganisation.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.