Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-02-09

Presentation av driftdata från databas: programutveckling för dataanalys med utgångspunkt från användarbeteende

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
På utvecklingsavdelningen Powertrain Control System Development har vi idag en programapplikation som hämtar driftdata (innehållande vektorer, matriser, min/max-värden, felkoder m m) ur en databas och presenterar denna för användaren som kan göra en viss analys. Driftdata är en samling räknare som loggar bilens karakteristik och används bl.a. för att förbättra bränsleförbrukning i kommande lastbilar. Applikationen är idag något svår att använda och innehåller fel och begränsningar. Behov finns att förbättra programmet och förändra det för att göra en enklare, snabbare och en mer fullständig analys av data i databasen. Presentation av driftdata från en annan datakälla är också intressant att göra i andra program vilket ger önskemålet att kunna återanvända presentationsmoduler i andra programmoduler, t.ex. när en förare använder ett felanalysprogram för en bil ute på fält.

Analysdel:
• Hur skulle en presentationsstruktur fungera bäst för en användare med de funktioner som finns idag samt nya krav?
• Hur ska presentation ske för analys av felkoder?
• Var och hur kan långa väntetider minimeras för att användaren inte ska uppleva ett långsamt presentationsfönster?
• Hur kan kod återanvändas för presentationen av driftdata i andra program?
• Hur skulle en programstruktur se ut enligt 3-lager modell (presentation, logik, lagring)?

Implementationsdel:
• Implementera presentationsförslaget från analysfasen.
• Implementera programmet enligt 3-lager modellen från analysfasen.
• Utveckla programkomponenter för återanvändning och använda modulen i ett annat verktyg.
• Tolka driftdata från en fil (i databasen är den redan tolkad).
• Optimera sökfunktioner och visa estimerad tid då en presentation är möjlig.

Profil
Vi söker två personer med inriktning till datateknik, programutveckling, databaser och människa/maskininteraktion.

Utvecklingsmiljö:
Microsoft Visual Studio .NET 2003/2005

Handledare:
Johan Gerhardsson, NEV, [email protected], 08 553 82 004
Peter Samuelsson, NEV, [email protected], 08 553 80338  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.