Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-03

Byggandet av ett investmentbolag med gott hjärta

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är ett nätverk som utvecklar ett investmentbolag med gott hjärta

Ledningsgruppen består av Lena Olander, ordförande Drivhuset Göteborg, Suzanne Gadd, finansexpert, Jan Cedmark, Resurscentra för jämställt företagande, Jan Svensson, Coompanion Göteborg-Göteborgs Kooperativa Utvecklingscentrum)

Vi utvecklar ett nytt koncept för investeringar i mindre tjänsteföretag.

Vi vill nu gärna att en eller två studenter gör en studie över hur man på bästa sätt skall organisera ett investmentbolag som på ena sidan tar in kapital främst från privatpersoner, och på andra sidan placerar dessa pengar i mindre tjänsteföretag.

Några frågeställningar och undersökningar skulle tex kunna vara:
- Hitta ett system för förvaltning av kapitalet
- Utveckla ett effektivt analysverktyg för placeringar av kapital i mindre tjänsteföretag
- Formulera, skapa kapitalprodukter anpassat för kapitalplacerare som vill satsa i mindre företag, och som kan tänka sig erhålla andra former av avkastning än enbart avkastning på insatt kapital.
- Göra en swot/riskanalys
- Utveckla en affärsplan för investmentbolaget
- Analysera skattekonsekvenser av placeringar och exit

Vår grundtanke är att skapa ett investmentbolag som tar socialt ansvar, har fokus på etiskt sparande och ger långsiktig hållbar tillväxt till ett företagssegment som ligger utanför tillväxtföretagsmarknaden ( dvs främst tjänsteföretag, invandrarföretag, kvinnligt företagande samt socialt företagande).

Vi är öppna för att tillsammans med en student/studenter eller forskare diskutera fram något inom detta område - så önskemålen är inte huggna i i sten. Vi vill förstås att studenten skall tycka det är intressant. Ev finns möjlighet för de som ägnar sig åt detta, att engagera sig i projektet framåt i tiden.

Kontaktpersoner
Suzanne Gadd, mail: [email protected]
Lena Olander,0707-78 27 97 mail: [email protected]
Jan Cedmark, 070-329 89 90, mail: [email protected]
Jan Svensson, tfn 031-744 01 60, mail: [email protected]

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.