Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-20

Förenklad fysikimiterande modell för fågelfjädrar vid 3D-animation

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Arbetsuppgifter:
Craft Animations AB ( http://www.craftanimations.com ) utvecklar en animationsverktyg.
Din uppgift är att undersöka hur en beräkningseffektiv fågelfjäderfysikmodell skall implementeras på en fågel med 3000-4000 fjädrar. Fjäderns utseende och interfacet för hur fjädrarna skall placeras ut på fågeln finns redan. Fysiken kommer vara en förenklad fjädermodell som skall förhindra att fjädrarna penetrerar varandra under animation. Detta kan ske med kollisionsdetektion eller med enkla repelleringsalgoritmer. Fjädrarna ska kunna interagera på ett trovärdigt sätt med turbulens och andra volymetriska krafter men behöver inte vara fysikaliskt korrekt. För denna fysikaliska modell kommer du få mycket hjälp eftersom det inte är projektets huvudsakliga uppgift.

(Fjäderprojektet i sin helhet sker i samarbete med en väletablerad animationsstudio i Stockholm varför resor dit kommer ske ett flertal gånger.)

Önskvärd profil:
- God programmeringsvana är ett krav.
- Du bör ha god förståelse för dataalgoritmer.
- Vid exceptionellt väl utfört arbete garanteras även vidareanställning.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.