Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-13

Internetbaserade tjänster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
FMV har på uppdrag av Försvarsmakten tagit fram en portal för samordning av området modellering och simulering. Under arbetet har det med all önskvärd tydlighet framkommit att en ensad uppfattning om begreppens betydelse är av yttersta vikt för den förståelse på vars grund samarbete byggs. Som en följd av detta har det föreslagits ett examensarbete för att undersöka möjligheterna att med hjälp Internetbaserade tjänster bringa ordning i den flora av missuppfattningar, villfarelser och begreppsförvirring som råder inom M&S-domänen idag.

Uppdrag
Examensarbetet består av att designa och implementera en Internetbaserad tjänst. Tjänsten ska ge tillgång till en samling begreppsdefinitioner relaterade till olika projekt. Definitionerna ska ligga i en gemensam databas baserad på en ontologi, som även används i det webbsystem som ska användas som användargränssnitt. Att utöka ontologin på lämpligt sätt ingår i arbetet. Begreppsdefinitioner finns idag i ett verktyg och dessa kan användas som bas. Tjänsten är tänkt att fungera som en intelligent ordlista.
Utöver det huvudsakliga gränssnittet via en webbportal ska tjänsten även integreras i MS Office via webbplatsreferenser samt som instickskomponenter till MS Internet Explorer och Firefox.

Utvecklingen sker i ramverket Apache Cocoon och programspråket JAVA.

Projektets art förutsätter att ex-jobbaren:
• Har goda kunskaper inom webbprogrammering, inkl. CSS och XML
• Har god insikt i MS Office objektmodell samt ramverket Apache
Cocoons uppbyggnad
• Har erfarenhet av att programmera i JAVA
• Är van att ta egna initiativ
• Har förmåga att planera och rapportera sitt arbete
• Är positivt inställd till att ägna en stor del av ex-jobbet åt
programmering

Vi ser gärna att du lämnar några referenser att kontaktas vid behov.

Du måste vara svensk medborgare för att jobba på FMV.

Examensarbetets omfattning: 20 veckor motsvarande 20 poäng.
Skriftlig ex-jobbs rapport är obligatorisk.
Tidrapportering: Obligatorisk.

Arbetsomfattning: Heltid.

Arbetsplats: FMV, Banérgatan 62 i Stockholm

Examensarbetets startdatum: Snarast.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.