Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-05-25

Mönsterigenkänning - Spännande examensarbete i Hultsfred (TH 10)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Ett företag i Hultsfred har utvecklat en programvara för igenkänning av fingeravtryck. Programvaran innehåller scanning och filtrering av fingeravtryck, extrahering av minutiapunkter, samt matchning av aktuellt avtryck mot templates i en databas. Programvaran har utvecklats i ett examensarbete och optimerats med arbete av företagets personal.

Examensarbetet Mönsterigenkänning ska genomföras av två personer med intresse för matematik och programutveckling (minimikrav är kurs i C++, gärna kompletterad med kurs i Microsoft MFC). Lämplig utbildningslinje är Datavetenskap eller teknisk fysik/elektroteknik (Y).

Den enklaste metoden för sökning i en databas är linjär sökning (¿en-dimensionell¿) efter ett ental egenskaper, t ex X/Y-koordinater och/eller en minutiapunktsegenskaper (gaffelpunkt/slutpunkt, riktning i punkten). Denna typ av sökning är inte praktiskt möjlig om ett avtryck ska identifieras i en databas med ett stort antal punkter.

Examensarbetarna ska
1) mäta och dokumentera kvaliteten hos företagets nuvarande metod för igenkänning av avtryck genom att bygga upp en databas med minst 1000 syntetiska avtryck. För detta finns ett färdigt program, se http://bias.csr.unibo.it/research/biolab/bio_tree.html.

Företaget har en idé om en ny metod för snabb tredimensionell sökning i en databas. Examensarbetet ska implementera och testa företagets nya metod.

Det innebär att metoder ska utvecklas och implementeras i programvara för

2) konvertering av templates från X/Y-koordinater till vridningsoberoende polära koordinater.

3) vridningsoberoende igenkänning av fingeravtryck, dvs ett avtryck skall kunna identifieras även om det roteras upp till 360 grader

4) snabb sökning i en databas med 100,000 fingeravtryck (templates). Databasen ska genomsökas med en hastighet av minst 50,000 avtryck per sekund, med målsättning att uppnå 75 ¿ 100,000 avtryck per sekund.

Examensarbetet ska också

5) generera en databas med 100,000 templates för testning av den nya sökmetoden

6) dokumentera prestanda för identifiering och sökning med företagets nya metod.

Vi vänder oss i första hand till studenter vid Högskolan i Kalmar, Växjö Universitet och Blekinges Tekniska Högskola.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.