Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-18

Utvärdera projektet KvinnTätt! – vars mål är att få fler företagarkvinnor i Västmanland (ke)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sökord: Innovationsteknik; Företagsekonomi; Industriell ekonomi; Management; Marknadsanalys; Genusvetenskap

Bakgrund
Projektet KvinnTätt! syftar till att främja kvinnors företagande i hela Västmanlands län. Målet är att få fler företagarkvinnor i länet och för att nå dit har följande tre vägar valts:
·Ta tillvara på kvinnors idéer och erbjuda olika typer av arenor för att utveckla sin idé vidare.
·Underlätta företagande och påverka attityder.
·Arrangera mötesplatser för företagarkvinnor som vill utveckla sig, sitt företag och sitt nätverk.

KvinnTätt! är ett projekt som ägs av föreningen Företagsamma kvinnor i Västmanland, som är ett samverkansorgan mellan länets olika nätverk/föreningar för företagsamma kvinnor.

Projektet är gränsöverskridande när det gäller såväl kommun, stads- som landsbygdsgränser samt branscher. Det unika med projektet är att alla aktiviteter genomförs av företagarkvinnor som vill dela med sig av sina erfarenheter. De representerar olika branscher och har olika lång företagartid bakom sig. Projektet KvinnTätt! pågår t.o.m. december 2007.
Mer information om projektet finns på www.foretagsammakvinnor.se/kvinntatt.


Uppgift
KvinnTätt! är ett innovativt projekt som genom sina delprojekt hjälper kvinnor att utveckla sina affärsidéer. Dessutom erbjuder de möjligheter till vidareutveckling för förtagarkvinnor. Delprojekten är utformade så att de flesta ska kunna hitta just det stöd eller den arena som den enskilda personen behöver.

Frågan är om KvinnTätt!’s upplägg är utformat på det mest optimala sättet, för att locka nya företagsamma kvinnor samt vidareutbilda de som redan är i branschen. Vad har varit negativt respektive positivt med projektet och vad kunde ha gjorts annorlunda?

Examensarbetet/uppsatsen består i att genomföra en utvärdering av projektet KvinnTätt!, samt ge förslag på förbättring och utveckling av projektet. Trots att Kvinntätt! inte avslutas förrän sista december 2007, ger en utvärdering av det arbete som hittills har genomförts, inklusive förbättringsförslag, möjlighet till positiva förändringar innan projektets avslut.

Själva utformningen av uppsatsen/examensarbetet och dess avgränsningar bestäms genom överenskommelse.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.