Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-13

Analys av enkätsvar gällande ungdommar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ungdomsstyrelsen (f d Statens Ungdomsråd) har utvecklat Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Lupp är en del av Ungdomsstyrelsens arbete med att stimulera utvecklingen av en kunskapsbaserad ungdomspolitik i Sveriges kommuner. Enkätundersökningen har hittills genomförts tre gånger i landet med mycket gott resultat och sammanlagt 50 kommuner har deltagit. Syftet med enkäten är att kommunerna på ett effektivt sätt ska öka sina kunskaper om unga och utveckla en ungdomspolitik som bygger på samarbete mellan olika sektorer.

Våren 2004 genomfördes enkätundersökningen LUPP i Mora kommun. Nu har vi blivit utvalda att som en av 27 kommuner genomföra den igen. Genom denna undersökning, och i jämförelse med den förra, får vi bättre kunskap om hur ungas situation ser ut i kommunen. En bättre kännedom om ungas levnadssituation är nyckeln till effektiv ungdomspolitik och framgångsrik verksamhet för unga.

Enkäten genomförs elektroniskt, och det tar ca en halvtimme att besvara frågorna. Adressen är [ http://www.ungdomsstyrelsen.se/mora1
]www.ungdomsstyrelsen.se/mora2 (Gymnasiets frågor. Högstadiets frågor är samma adress men mora2). Där finns också utförliga instruktioner hur man går tillväga. Senast 15 december ska den vara genomförd. Enkäten, som naturligtvis besvaras anonymt, består av ett 80-tal frågor som berör fritid, skola, politik och inflytande, kompisar och familj, droger, arbete, trygghet, samt framtid. Vi frågar samtliga elever på högstadiet och gymnasiet. Det innebär ca 2300 elever.

F.o.m januari 2007 finns samtliga svar tillgängliga. Som exjobb finns det möjlighet att göra analyser av hela, eller delar av enkäten. Till hjälp finns det ett analysprogram kopplat till enkäten, W-LUPP som är framtagen av Ungdomsstyrelsen. Det ger möjligheter att på ett enkelt sätt göra analyser och olika urval för att t.ex. analysera ur genusperspektiv.

Jag hoppas att denna kortfattade information kan väcka intresse av en, eller flera studenter att analysera de svar som våra ungomar gett.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.