Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-20

Utvärdering av Studentguiden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
GFS Studentservice, där förkortningen GFS står för Göteborgs Förenade Studentkårer, är en ideell service- och samarbetsorganisation för studentkårerna i Göteborg. GFS uppgift är att bedriva studiesocial verksamhet som bidrar till att få högskolestuderande i Göteborg att trivas och må bra. I GFS ingår bland annat Studenthälsan, motionsverksamhet (Fysiken), förskolan Krokus, juridisk rådgivning och studiemedelsrådgivning. För mer information om GFS olika verksamheter, se http://www.gfs.se

För att nå ut till studenterna med information om de olika verksamheterna, använder sig GFS av en rad olika kanaler, såsom web, tryckt material såsom foldrar, affischer, flyers , muntliga presentationer på de olika institutionerna, medverkan vid mässor, annonser i kårtidningar m.m. En kanal som GFS satsar stora resurser på är den egna trycksaken Studentguiden. I Studentguiden finns det mesta studenterna i Göteborg behöver veta, exempelvis kontaktuppgifter till bibliotek, studentkårer och studentföreningar, Studenthälsans telefonnummer, Fysikens tider och priser. Studentguiden trycks i 60 000 exemplar inför varje läsår och distribueras till studenterna i början av terminen.

Frågeställningar
GFS skulle vilja utvärdera hur Studentguiden uppfattas och används av studenterna, för att kunna göra den ännu bättre. GFS önskar att någon/några studenter inom medie- och kommunikationsvetenskap eller inom företagsekonom - marknadsföring undersöker följande frågeställningar.

- Vad betyder Studentguiden för studenterna? Hur stor nytta tycker studenterna att de har av den? Vad använder man den till?
- Vad tycker de om innehållet? Något som bör läggas till? Tas bort?
Är den `lagom tjock`
- Vad tycker de om layouten? Är det lätt att hitta i den? Annonserna? Är det lätt att få en överblick över vad Studentguiden innehåller?
- Hur använder man Studentguiden? Har man den med sig eller ligger den hemma?
- Hur läser man Studentguiden? Använder man innehållsförteckningen eller bläddrar man `planlöst` om man letar efter något?

Målgruppen är högskolestuderande i Göteborg, det vill säga studenter vid både Göteborgs universitet och Chalmers, såväl programstudenter som kursstudenter.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.