Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-24

Kalkylmodell till Mälarhamnar AB (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Företaget Mälarhamnar AB är beläget vid hamninloppen i Västerås och Köping och ägs av Västerås stad samt Köpings kommun. Våra arbetsuppgifter består i stort av att lossa och lasta fartyg. Vi erbjuder den service våra kunder kräver i form av frakthantering, lagerhållning, terminalhantering, tullager mm. Hamnarnas geografiska läge inne i Mälaren och mitt i industrisverige ger möjligheter till både effektiva och miljövänliga transporter.

Uppdrag
För att åstadkomma lossning och lastning av fartyg använder vi resurser i form av personal, kranar, lastmaskiner mm. Till detta tillkommer kostnader för overhead, infrastruktur mm. Självkostnaden för ett hanterat fartyg ska ställas emot vad vi fakturerat för att se om vi ligger rätt i pris eller kanske ligger ute med för mycket resurser. Idag använder vi en sorts kalkylmodell men är villiga att utveckla eller byta ut den. Vi skulle vilja få hjälp av en eller ett flertal duktiga och kreativa studenter som kan ta sig an och undersöka vårt ekonomiska system, att göra ett kalkylunderlag som ska ligga till grund för fakturering. Att få fram en metod/modell som är enkel att använda i det löpande arbetet.

Hemsida: www.malarhamnar.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.