Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-26

Produktutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
CLUSTERTRONIX är ett företag med tillstånd från ISP att tillverka krigsmaterielklassade produkter, främst anpassade skjutvapen. Clustertronix specialiserar sig på lösningar inom ”Non and Less Lethal”.

Uppdrag.
Examensjobbet går ut på att tillvarata erfarenheterna från en gammal modell/serie och utveckla den så att moderna konstruktions- och produktionsmetoder går att nyttja. Främst CAD/CAM fräsning etc samt eventuellt införa förbättringar i konstruktionens funktion som t ex polymera material och legeringar. Konstruktionsfasen skall utmynna i en ny förbättrad konstruktion som nyttjar modern produktionsteknik och är lämplig för små serier. Från underlaget tillverkas en fungerande förlaga. Resultatet bör bli en projektilvapenmodell som är s k Law Enforcement Modified (LEM).

Arbetsmomenten kan beskrivas enligt följande:

·Uppmätning av en gammal modell eller verifiering av gamla ritningar.
·Upprättande av nytt ritningsmaterial (CAD/CAM – 3D).
·Konstruktionsanpassningar och modifiering till ny modell enligt plan.
·Ta fram produktionsunderlag.

Clustertronix söker 1-3 studenter som är beredda att konstruera och realisera arbetsmomenten. Förutom relevanta kunskaper inom resp. område kan erfarenheter eller kunskap som t.ex. värnplikt, FN-tjänst, folkrätt etc. vara relevanta.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.