Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-16

Kundundersökning samt förändringsförslag till avance.nu (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Innovationsteknik, management, marknadsanalys, marknadsföring, marknadsundersökning, organisationsteori, informationshantering, genusvetenskap, kvinnovetenskap


Bakgrund
Det kvinnliga nätverket avance.nu – företagsamma kvinnor i Västerås, grundades 2003. Nätverket är till för etablerade och blivande företagarkvinnor i Västerås med omnejd, och det är branschöverskridande och öppet för kvinnor i alla åldrar och oavsett företagets storlek. Vi vill bland annat genom vårt nätverkande stödja kvinnor att utvecklas och stärkas som företagare samt skapa mötesplatser för kvinnoföretagare där vi kan inspirera och använda varandra som kunskapsbank, resurser och affärskontakter. Vi erbjuder våra medlemmar bland annat möten för erfarenhetsutbyte, information och samverkan. De erbjuds även seminarier och utbildningar samt projekt av olika slag.

Uppdrag
Just nu växer vi så det knakar, vi har över 190 medlemmar och hoppas på fler. Vi anordnar träffar och möten av olika slag 2-4 gånger varje månad. Mötena är dessvärre inte välbesökta, många medlemmar väljer att inte komma. Men varför är det så? Arrangerar vi möten för ofta? Ska vi göra på något annat sätt? Känner de otrygghet inför nya människor/att inte höra till? Prioriterar de andra aktiviteter? Hur ser medlemmarna på sitt medlemskap? Tycker de att de ändå får ut mycket av sitt medlemskap? Bygger de sitt professionella nätverk ändå i nätverket men inte i arrangerade träffar?

Vi skulle behöva hjälp av en eller ett flertal kreativa studenter som skulle vilja undersöka saken åt oss. Vi skulle behöva en djupare kundundersökning bland våra medlemmar för att få veta vilken nytta våra medlemmar har av att vara medlemmar och på vilket sätt de nätverkar. Även vad de saknar och därefter få förslag på hur vi kan utveckla och förändra oss.
Hemsida: www.avance.nu

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.