Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-04-17

Livsmedelsförpackningars påverkan på hormonsystemet

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet utförs på:
STFI-Packforsk, KTH och KI

Handledare är:
Per Berglund, Mikael Gällstedt, Kristina Salmén, Ingemar Pongratz och Katarina Pettersson.

Syfte:
Detta examensarbete är en förstudie med syftet att utvärdera risker, på olika hormonsystem hos människan, för några av de ämnen som används i förpackningsmaterial.

Bakgrund:
Förpackningars funktion i samhället är av avgörande betydelse för dagens livsstil. Primärförpackningens huvuduppgifter är att skydda livsmedlen från yttre påverkan. Dock så är migrationen av substanser från förpackningsmaterialet en negativ effekt. Med bakgrund av förpackningars uppenbara betydelse i dagens, och framtida, samhälle så är det alltså nödvändigt att få ökad kännedom om migranternas hälsoeffekter.

Migration:
Migration av substanser från förpackningen till livsmedlet regleras genom omfattande europeiska regelsystem. Dessa system har baserats på toxikologiska utvärderingar av enskilda ämnen men dock på ett mycket konservativt, för att inte säga gammalmodigt, sätt. Nya forskningsrapporter tyder på att gränsvärdena inte omfattar förändringar i t.ex. de hormonella signaleringssystemen. Många ämnen interfererar med kroppens olika hormonella system och kan därför vara riskfaktorer, som kan resultera i exempelvis cancer, diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar.

Toxicitet och exponering:
Främmande substanser påverkar de cellulära signaleringssystemen, via en rad olika mekanismer, och är beroende av exponeringstid och koncentration. Vid höga exponeringsförhållande (vid t.ex. olyckor) kan dessa ämnen ge upphov till rent toxiska effekter. Den vanligaste exponeringsrutten för de allra flesta är dock via födoämnen. Detta innebär att konsumenten utsätts för låga koncentrationer under lång tid. Vid dessa omständigheter så medieras de flesta biologiska effekterna av dessa ämnen av olika receptor-proteiner som tillhör den s.k. nukleära receptorfamiljen. Medlemmar av denna familj inkluderar bl.a. könshormonreceptorer (östrogenreceptorn och androgenreceptorn), tyroidea hormonreceptorer och många fler. Dessa receptorer reglerar cellulära system genom att antigen öka eller minska det transkriptionella svaret till olika hormoner. Främmande ämnen kan därför, genom att ”härma” olika kroppsegna hormoner påverka cellulära system på icke önskvärda sätt och på så sätt störa och ge upphov till olika sjukdomstillstånd.


Övrigt:
Examensarbetet utförs i ett samarbete mellan STFI-Packforsk, KTH Bioteknologi och Karolinska Institutet.


Närmare beskrivning av examensarbetet ges av:
Per Berglund; e-post: [email protected]; tel: 08-5537 8366
Mikael Gällstedt; e-post: [email protected]; tel: 08-676 7055
Kristina Salmén; e-post: [email protected]; tel: 08-676 7083


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.