Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-02

Finns intresse och behov av fakturabevakning och inkasso? (ke)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Affärsjuridik, Finansiell ekonomi, Företagsekonomi, Marknadsanalys, Marknadsföring, Marknadsundersökning, Industriell ekonomi, Informationshantering

Om företaget
Mälardalen Inkasso AB är det första inkassoföretaget i Västmanland. Bolaget hjälper sina kunder, mestadels andra företag, med inkassoärenden och fakturahantering. Det sistnämnda innebär att Mälardalen Inkasso bevakar att betalning sker i rätt tid. Förfallna fordringar kan överföras från fakturabevakningen eller lämnas separat för inkassoåtgärd, dvs inkassokrav utfärdas. Om betalning trots detta inte sker kan man gå vidare med ansökan om betalningsföreläggande. Bolaget handlägger även tvistiga fordringar.

Mälardalen Inkasso är ett företag inom både den ekonomiska och den juridiska branschen vars tjänster köps av privatpersoner och företag inom de flesta branscher.

Mälardalen Inkasso vill skapa ett nära och långsiktigt samarbete med sina kunder gällande deras fordringshantering. Genom en effektiv fakturabevakning och hantering av förfallna fordringar kan Mälardalen Inkasso bidra till förbättring av kundens likviditet.

Mälardalen Inkasso riktar sig i första hand till företag i regionen Mälardalen – Bergslagen.
Läs gärna mer på www.malardaleninkasso.com.


Uppgift
Mälardalen Inkasso vill ta reda på intresset och möjligheterna för fler partnersåtaganden. Hur ser marknaden ut? Mälardalen Inkasso vill ha en marknadsundersökning där bl a följande frågor belyses:
· Är företag intresserade av fakturabevakning och inkassotjänster?
· Vilka typer/branscher av företag använder sig av/är i behov av inkassotjänster? Hur stor är deras faktureringsvolym?
· Hur mycket anlitas andra inkassoföretag, dvs inkassoföretag med säte utanför Västmanlands län, av företag i Mälardalen-Bergslagen i dag?
· Vad är fördelen för företagen (kunderna) att ha ”sitt” inkassoföretag i samma region?
· Vilken typ av inkassotjänster köper företagen idag/har man behov av att köpa (normal inkassohandläggning, hantering av tvistiga fordringar, efterbevakningstjänster)?
· Belånar eller säljer företagen sina fakturor?
· Vad ser företagen att de kan tjäna på att lägga ut sin fakturahantering och efterbearbetning till ett inkassoföretag?

Uppgiften lämpar sig väl för flera studenter. Mälardalen Inkasso ser gärna att studenten/ studenterna själva ger förslag på upplägg av uppsatsen/examensarbetet, d.v.s. vilken/vilka typer av undersökningsmetoder som kan användas. Nödvändiga avgränsningar, såsom vilka av ovanstående frågor som ska undersökas närmare och vilka typer av företag som ska undersökas, bestäms genom överenskommelse mellan Mälardalen Inkasso och studenten/ studenterna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.