Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-01-16

Marknadsanalys – Kartlägga behovet av en översättningsbyrå i Västeråsregionen (ke)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget
miehling international services är ett tysk-svenskt konsultföretag, med följande tjänster för professionell hantering av tyska kontakter:
· språktjänster
· konsultation
· utbildning.

Med språktjänster menas översättningsarbeten i form av manualer, hemsidor etc., eller att agera som tolk (t.ex. vid tyskt företagsbesök eller mässa). Vid företagsetablering i Tyskland eller affärsuppgörelser med tyska företag kan konsultationer vara aktuella för att bättre förstå den tyska marknaden och kunden, och därigenom undvika de kulturella fällorna. Utbildning består dels i undervisning i det tyska språket, både den muntliga och skriftliga biten, och dels i att t.ex. lära en tysk återförsäljare det svenska företagets produkter.

Läs gärna mer på www.miehling.se.

miehling international services är nu intresserad av möjligheterna till att inrikta, samt utöka, verksamheten mot en översättningsbyrå med utrymme för flera språk.


Uppgift
Uppgiften består i en marknadsanalys/marknadsundersökning för att kartlägga behovet och möjligheterna för en större översättningsbyrå i Västerås. I dagsläget tar de större företagen hjälp av stora översättningsbyråer, belägna i storstäderna, eftersom de oftast vill ha sina översättningar genomförda till flera språk. Mindre företag är inriktade mot ett eller ett par språk.

miehling international services vill ta reda på möjligheterna för en översättningsbyrå i Västeråsregionen, genom att följande kartläggs:
· Vad är fördelen för företagen (d.v.s. slutkunder samt ”återförsäljare”, såsom reklambyråer) att ha ”sin” översättningsbyrå i samma region?
· Vilka företag använder/planerar att använda sig av en översättningsbyrå? I hur stor utsträckning?
· Vilka typer av översättningstjänster är kundföretagen intresserade av?
· Vilka språk är aktuella?
· Hur mycket anlitas översättningsbyråer av företag i Västeråsregionen i dag?
· Finns det utrymme för sådan verksamhet i Västeråsregionen?

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan miehling international services och studenten/studenterna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.