Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-12

Vidareutveckling av e-bokningssystem för tennisklubbar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Commodus NetSystem AB utvecklar och marknadsför system för:

* e-bokning (bokning av tider på internet)
* e-handel
* ett egenutvecklat affärssystem (system NYTTIG)
* passér- och ljusstyrning

Examensarbetet avseende tennisklubbar innebär att vårt befintliga
e-bokningssystem för tennisklubbar ska vidareutvecklas. Programspråk är PHP och databashanteringen sker i MySQL.

Tennissystemet säljs idag i två olika varianter:

1. Kunden köper ett eget fristående system.
2. Kunden går med i tennisportalen tennistid.nu.

Det andra alternativet är det system som kommer att vidareutvecklas i examensarbetet. Systemet bygger på att alla klubbar finns i en gemensam databas, där klubbarna skiljs åt med ett unikt klubb-id. Fördelen med den här lösningen är att det blir enklare och billigare att göra uppdateringar, eftersom det kommer alla kunder tillgodo.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.