Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-08

Spatiell linjering av multimodala bilder för bildfusion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
FLIR Systems termografidivision utvecklar, tillverkar och säljer IR-kameror (värmekameror). IR-kameror används inom vitt skilda områden som inspektion av elinstallationer, kontroll av isolering av hus och för att upptäcka gasläckor. Det finns till och med veterinärer som använder IR-kameror för att se om till exempel en häst har ont i knäna. I takt med att kamerorna blir billigare blir användningeområdena allt fler.

I flera av våra kameror finns det både en IR-detektor och en visuellkamera (vanlig digitalkamera). I många fall kan det finnas fördelar med att i en enda bild visa informationen från både IR- och visuellbilden. Objekt som syns i den ena bilden kanske inte syns i den andra och tvärt om. Sammanslagning av bilder kallas bildfusion.

Det finns ett stort antal algoritmer för bildfusion. Vilken metod som fungerar bäst beror bland annat på vilken sorts bilder som ska fusioneras och vad bilderna ska användas till. Gemensamt för alla fusionsmetoder är att bilderna måste transformeras (omsamplas) för att geometriskt överensstämma, dvs avbilda samma scen. Hur noggrann överensstämmelsen behöver vara beror på vilken fusionsmetod som används.

Att bestämma transformen som överför den ena bilden till den andra är inte helt enkelt. Det blir ännu svårare om bilderna är av olika typ, i vårt fall en IR-bild och en visuellbild. Det vanligaste sättet är att försöka hitta punkter i bilden som finns i båda bilderna och beräkna transformen för de punkterna. I bilder av olika typ kan det vara svårt att hitta bra punkter eftersom objekt som syns i den ena bilden kanske inte syns i den andra.

Exjobbet går ut på att implementera algoritmer för automatisk upplinjering av IR-bilder med IR-bilder och IR-bilder med visuellbilder. En stor del av exjobbet utgörs av den bildbehandling som krävs för att hitta och para ihop gemensamma punkter i de aktuella bilderna, men innefattar också beräkning av transformationen och själva omsamplingen.

Exjobbet består av: Litteratursökning, implementation av vald algoritm/valda algoritmer för registrering av IR- och visuellbilder samt registrering av IR-bilder med IR-bilder, utvärdering och rapportskrivning.

Lämplig bakgrund: Teknisk fysik, datateknik, elektro eller liknande. Kunskaper inom bildbehandling. Exjobbet kommer att innehålla en hel del programmering (Matlab).

Exjobbet ska utföras på FLIR Systems i Danderyd.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.