Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-07

Software Fabriken behöver en marknadsplan! Möjlighet till anställning finns. (ke)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget
Software Fabriken är ett IT-företag som utvecklar internetrelaterade produkter, med affärsstrategin att hjälpa svenska företag att halvera sina utvecklingskostnader. Detta görs med hjälp av skräddarsydd mjukvaruutveckling till låga projekt- och produktionskostnader. Software Fabriken har tillsammans med SoftHouse International, Rumänien, en stark kombination av kompetenta utvecklare och projektledare.

Software Fabriken deltar i och ansvarar för hela utvecklingsprocessen för internetbaserade produkter, d.v.s. projekterar från idé till färdig produkt. Följande moment kan ingå i affärsupplägget:
· Färdigställa kravspecifikationer och projektbeskrivningar.
· Förstudier och marknadsundersökningar för att kvalitetssäkra kundföretagets affärsidé.
· Mjukvaruutveckling av produkten med en bred teknisk kompetensportfölj som bas.
· Övervaka alla del- och huvudprocesser i utvecklingsarbetet.
· Agera riskkapitalföretag åt kunden.
· Partners även när leveransen är klar.

Software Fabriken arbetar med den senaste teknologin och levererar applikationer på kort tid med stor noggrannhet och precision. De har stor erfarenhet av att hantera stora komplexa tillverkningsprocesser.
Läs gärna mer på www.softwarefabriken.se.

Uppgift
Uppsatsen/examensarbetet består av att ta fram en marknadsplan för det relativt nystartade företaget. Följande delar är tänkt att ingå i marknadsundersökningen:
· Definiera marknaden för Software Fabriken. Vilka segment lägger ut sina internetprojekt utanför det egna företaget, d.v.s. tar hjälp av outsourcing?
· Uppskatta marknadens storlek. Var finns kunderna och hur stora är de?
· Vad är kunderna intresserade av?
· Hur stora kostnader lägger de ner på sina internetlösningar?
· Ta fram förslag på strategisk försäljnings- och marknadsföringsplan.
Eftersom marknadsplanen är relativt stor i sin omfattning, lämpar sig uppsatsen/examensarbetet för flera studenter. Software Fabriken verkar på en internationell marknad, varför intresse av och kunskap om internationell marknadsföring är meriterande.

Förmåner:
· Det finns möjlighet till arbetsplats hos Software Fabriken samt veckovis handledning.
· De erbjuder möjlighet att följa med på kundträffar. Detta ger en bra och stark kompetensbas inför det fortsatta arbetslivet.
· Stor möjlighet till anställning efter exjobbstidens slut.

Önskvärd kompetensprofil:
· Självgående och målmedveten med framtidsvisioner
· Utåtriktad och lätt för att knyta nya kontakter
· Intresserad av IT, software och den nya tekniken
· God kunskap i affärsengelska

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan Software Fabriken och studenten/studenterna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.