Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Paradigmskifte!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi, Svenska Saldosystem AB, har anpassat den manuella bokföringen efter datorernas sätt att räkna bokföring. Härigenom har vi gjort bokföringen lätt att som system förstå och därmed tillgänglig för i princip alla människor.

Att i en traditionell undervisningvärld förändra ett 500-årigt (minst) och globalt använt system har visat sig vara svårt. Detta trots att ingen har kunnat presentera någon som helst relevant kritik mot vår metod under de 20 år som vi nu har verkat med enbart nöjda elever i skolvärlden och likaså nöjda företagarkunder. Så har vi t.ex. Svenska Journalistförbundets frilansare och Svenska Psykologförbundets medlemmar som våra kunder sedan 7 - 8 år, förbund som sannolikt inte ligger 10 år efter andra utan fastmer före.

Konsekvensen, när metoden fullt ut accepteras i den etablerade världen, torde bli att över en natt blir all gammal litteratur omoderna och inte användbar. D.v.s. ett pedagogikens paradigmskifte uppstår.

Önskar Du ta del av denna process som ekonom (marknadsföring/redovisning) eller kanske som socionom eller liknande är Du välkommen kontakta oss (d.v.s. mig)

Peter Reivall
civ ek och leg lärare

PS Dessutom anses jag vara en extremt duktig pedagog. Se gärna vår hemsida: saldosystem.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.