Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-25

Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Coompanions uppgift är att främja kooperativ eller annan social
ekonomi med bl a rådgivning, lokal utveckling, utbildning och utredningar - läs mer på: http://www.kooperativkonsult.coop/.
Vi är öppna för att diskutera olika infallsvinklar på uppsatser med studenter. Vi slussar också vidare till vårt nätverk, till olika verksamheter och projekt beroende på vad man vill skriva om.

Vad är social ekonomi?
Den sociala ekonomin, alltså föreningar och kooperativ , är en sektor i
tillväxt. Det handlar om personalgrupper som knoppar av från offentlig
sektor: före detta fångar som startar boende och arbetsplatser för andra som vill lämna kriminalitet och missbruk; föräldrar som startar
gruppbostäder, skolor och förskolor; fria konsulter och journalister som
delar lokal; företagare som tar gemensamma affärer i ekonomiska föreningar, bredbandsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar.
Dessa initiativtagare har gemensamt att de befinner sig nära behoven och att det är att möta dessa som är drivkraften. Vinst är inte ett primärt mål även om verksamheterna bör ha ett överskott för att kunna utvecklas.

Det finns flera olika aspekter inom denna sektor som kan belysas och utredas av flera studenter inom olika ämnesområden. Coompanion gör en kort introduktion för intresserade studenter och diskuterar utifrån
intresseområden möjliga ämnen.

Exempel kan vara:
* Ekonomi
- Är demokrati och lönsamhet möjligt att förena?
Samhällsekonomisk nytta när människor som står utanför arbetsmarknaden skapar arbete tillsammans i kooperativ . Sociala bokslut. Unga människor vill i större utsträckning än äldre driva företag tillsammans. Vårt
innovationssystem möter den som har produktidéer samtidigt som
upplevelseindustrin och tjänstesektorn är de sektorer som ökar mest. Hur
kommer framtidens företag att se ut jämfört med dagens?Hur möter dagens
företagsrådgivare, dagens innovationssystem framtidens företagare?

- Kapitalförsörjning... i små företag och kooperativ... här finns en översikt skriven sedan tidigare. Nästa steg kan till exempel vara att studera utvecklingen av en Kreditgarantiförening där medlemmarna garanterar varandras lån (mer info på vår hemsida).

* Samhällsvetenskap och Statskunskap/Förvaltning/Sociologi t ex:
En intressant aspekt att belysa inom den sociala ekonomin är empowerment. Det handlar i många fall om utanförstående grupper som använder samarbete som ett sätt att skapa eget arbete, omsorg, rehabilitering osv. Men när människor går från klienter till entreprenörer (leverantörer) förändras rollen hos till
exempel de kommunala tjänstemännen. Hur funkar detta? Detta kan studeras på såväl individnivå - handläggarens möte med klienten, liksom på strukturnivå. Många kommuner utreder hur de ska hantera framväxten av den sociala ekonomin.

* Pedagogik, vårdvetenskap, arbetsvetenskap
Inom vård och omsorg finns flera verksamheter som drivs av personal. Man kan tänka sig att belysa olika yrkesroller i organisationer som är personalägda eller belysa olika aspekter på organisation. Har organisationen någon betydelse för den vård och omsorg som levereras? Vad innebär det till exempel att äldreomsorgen utförs av invandrarföreningen eller grannarna för den som är brukare?

Kontakta Ingrid Bexell Hultén - [email protected] för att
diskutera idéer och innehåll inom området.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.