Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-11

Enkätundersökning avseeende små och medelstora företags krav på och behov av IT-tjänster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi vill kartlägga små och medelstora företags krav- och behovsprofil avseende IT-stöd för verksamheten. Syftet är att baserat på undersökningens resultat trimma företagets tjänsteutbud, paketering och prissättning, samt att ge input till utveckling av nya tjänster. Exempel på frågeställningar:

Segmenteringsinformation
Storlek på bolag (anställda/omsättning/vinst)
Antal datorer
Egen server
Antal fasta telefoner
Antal mobiler
Stad
Egna lokaler? Storlek?
Branch
Grundat
Har man webbsida?


Kunskapsnivå
Känner man till att det finns som möjlighet?
Vad tycker man generellt?
Vad tror man om framtiden
Har man testat hyra tjänster


Säkerhet/kryptering känslighet av att lämna information utanför det egna företaget
Vad är viktigast, äga/kontrollera allt eller enkelhet/stabilitet/tillgänglighet/funktionalitet/Kvalitet?


Tillgänglighet och driftssäkerhet
Backup
Mobilitet lokaloberoende
Priskänslighet

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.