Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-13

Redovisningsekonomi, marknadsföring och organisation i små företag (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
LRF Konsult kan hjälpa dig som studerar på Mälardalens Högskola att få kontakt med små företag som efterlyser examensarbeten av olika slag. Utgångspunkten kan vara att du har en idé om ett examensarbete som kan vara tillämpbart på ett mindre företag. Vi hittar företaget som är intresserat av just det examens-arbete du har tänkt dig. En annan utgångspunkt är att något av de företag vi har kontakt med har en idé om ett examensarbete som du är intresserad av och har förmågan att utföra De företag vi har kontakt med är oftast kunder till oss. Därför kan vi vara med som bollplank och coach i samarbetet mellan dig och det företag du utför uppdraget åt. Examensarbetet skall rymmas inom något av följande ämnesområden.

Redovisningsekonomi, verksamhetsstyrning, controlling räkenskapsanalys eller andra analyser av extern och intern redovisning.
Marknadsföring, marknadsanalyser och marknadsundersökningar.
Personal – och HR frågor, organisation och ledarskap.

Tänk på att uppdraget ska vara lämpligt för små företag - från enmansföretagare till företag med upp till 20 anställda.

För mer information, kontakta Lars Johansson, LRF Konsult, 021-10 35 69.

http://www.konsult.lrf.se/

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.