Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-14

Förändringsförslag åt enhet på Hallstahammars Kommun (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Organisation, management, innovationsteknik, beteendevetenskap, arbetsmiljö

Bakgrund
Hallstahammar är beläget 2,5 mil från Västerås. I kommunen finns cirka 650 små- och medelstora företag samt ett antal större. Vi som arbetar med näringslivsfrågor, besöksnäring, information och marknadsföring på Hallstahammars Kommun tillhör samma enhet - En Väg In. På denna enhet och med dessa arbetsuppgifter arbetar fyra personer, fördelade på tre heltidstjänster. Besöksnäringen är stor i regionen, vilket bland annat beror på närheten till Strömsholm och ÅsbySkantzen-området. Kopplat till näringslivskontoret är även ett antal nätverk i Hallstahammar. Vi har idag ingen egen administratör, utan utför efter bästa förmåga våra arbetsuppgifter.

Uppdrag
Enhetens uppdrag är idag för stort med tanke på antal anställda personer. Hur skulle detta kunna lösas? Hur stor personalstyrka behöver vi ha? Hur ska vi driva enheten rent strategiskt, strukturellt och organisatoriskt? Hur kan vårt uppdrag beskrivas avseende omfattning och innehåll? Vi är intresserade av att få ett flertal studenters synpunkter på detta, sett ur deras perspektiv och ämnesområden, som kan leda till ett antal förändringsförslag till enheten.

Webbplats: www.envagin.se  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.