Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-14

Koppling mellan grundskola/gymnasieskola och näringslivet (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Projektledning, entreprenörskap, innovationsteknik, pedagogik, management, organisationsteori, barn- och ungdomsvetenskap, arbets- och organisationspsykologi

Bakgrund
Hallstahammar är beläget 2,5 mil från Västerås. I kommunen finns cirka 650 små- och medelstora företag samt ett antal större. Vi som arbetar med näringslivsfrågor, besöksnäring, information och marknadsföring på Hallstahammars Kommun tillhör samma enhet - En Väg In.

Uppdrag
I Hallstahammars kommun finns ett stort antal skolor på grundskolenivå samt en gymnasieskola, Kantzowska gymnasiet. Från näringslivskontoret samt från företag i regionen finns en önskan att samarbetet mellan näringslivet och skolorna ska öka. Vi vill att elever redan på ett tidigt stadium ska få mer kunskap och vetskap om entreprenörskap, lokala företagare och samarbete som kan utvecklas. Vi har gjort ett försök med detta med hjälp av projektet Attitydsmedjan, men intresset från skolorna var svagt. Hur kan detta ändras? Hur kan vi väcka intresset hos både elever, lärare och övrig skolpersonal gällande ökad koppling med företag i regionen? För det här uppdraget söker vi kreativa studenter som kan komma med idéer och förslag till förändring och projektutveckling.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.