Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-08-29

Data portability – 14 400 000 träffar på Google (Ljusdal)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Obs! För alla examensarbetare i Ljusdal erbjuder Clara Vallis gratis boende, och i rimlig omfattning kostnadsersättning för resor till och från studieorten se http://www.claravallis.com
---------------------------------------------------------------------

Antalet träffar på t.ex. Google när man söker på ”data portability” eller ”database portability” med sina 5 700 000 träffar antyder omfattningen på området – att kunna transportera data mellan olika plattformar. I detta projekt får ni utrymme att studera problematiken i teori och praktik.

Omfattning: 10–20 p för 1-2 dataingenjörer

Bakgrund:

Bakgrunden och sammanhanget för ert uppdrag är enkelt - Helsingebilder ekonomisk förening, bestående av 18 intressenter (föreningar, företag och enskilda personer) som sedan våren 2005 en bildbyrå för kulturhistoriska fotografier från Hälsingland (se www.helsingebilder.se). Applikationen är egenutvecklad i .asp och mySQL-miljö.

Sedan finns systemet SOFIE – ett museisystem utvecklat av Västerbottens Museum (se www.databasensofie.se) - ett system för registrering av alla varianter av museiföremål. Det är från grunden byggt med stöd för nationella och internationella datautbytesstandarder. Vi båda – Sofie och Helsingebilder - har funnit anledning att sätta upp en brygga mellan oss för data portability!

Uppdragsbeskrivning:

Uppdraget går ut på att konkret skapa ”bryggan” mellan de båda databasplattformarna. Det finns redan ett API för Sofie. Hur den bryggan ska konstrueras och i praktiken utformas väljer ni i samråd med oss, efter att ni studerat struktur och analyserat de möjligheter som står till buds. Här finns utrymme att också inkludera mera teoretiska analyser av state-of-the art om er institution så kräver och om ni är intresserade förståss. Men i slutet av dagen vill vi kunna ta ut data ur SOFIE, och migrera in dem i Helsingebilder på ett säkert och stabilt sätt – allt enligt den arkitektur ni föreslår och bygger upp själva, dock baserat på XML. Då mycket av arbetet kommer att driva i nära samarbete med Västerbottens museum inledningsvis, är lämpligt med viss närhet till Umeå. Uppdragsgivare är dock Helsingebilder i Ljusdal.

För mer information kontakta:
Kristofer Breig, tel. 0651-67 52 10, 070- 491 70 00
[email protected]
www.helsingebilder.se

Torsten Nilsson, tel. 090-17 18 00
[email protected]
www.databasensofie.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.