Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-14

Underhållsproblem vid frekvensstyrning (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.

Frekvensstyrning med fyrkantvåg skapar stora underhållsproblem. Ström går genom motorns lager och detta förstör lagret banor för kulorna. Det är därför viktigt att kartlägga förutsättningarna för att minska problemet i motorn. Kunskapen runt generering av de oönskade strömmarna är för låg. Asynkronmotorn utvecklades för över 110 år sedan i samband med utvecklingen av tekniken för generering och överföring av trefas-elkraft.

Huvuddelen (ca 95 %) av redan installerade frekvensstyrningar och marknadsförda system genererar en fyrkantvåg med variabel frekvens. Användningen av frekvensstyrningar ökar hela tiden eftersom det bl.a. är en bra väg att optimera användning av energin och i processer som ersättning för växellådor, remdrifter etc

En fyrkantvåg innehåller mycket höga frekvenser i pulsens flanker. Det finns alltså en grundfrekvens och överlagrade högre frekvenser som matar motorn. Frekvensdrift kräver kraftfulla skärmningar, separerade kablage och eftertanke vid installationen för att minska störningarna.

Troligen är innehållet av högfrekvens i matningsspänningen till motorn orsaken till att strömmar genereras i rotorn som vill gå över till motorns stator och maskinstativet via lagren. Minskad luftspalt mellan rotor och stator har markant förbättrat motorns verkningsgrad. Tyvärr har detta också inneburit ökade lagerströmmar vid frekvensstyrning.

Troligen är innehållet av högfrekvens i matningsspänningen till motorn orsaken till att strömmar genereras i rotorn som vill gå över till motorns stator och maskinstativet via lagren. Minskad luftspalt mellan rotor och stator har markant förbättrat motorns verkningsgrad. Tyvärr har detta också inneburit ökade lagerströmmar vid frekvensstyrning.

Det finns patenterade system på marknaden som genererar sinusvåg under hela frekvensområdet, där problemet inte finns. Men eftersom huvuddelen av leverantörerna har fyrkantvåg i sina utrustningar kommer problemet att kvarstå i avsevärd tid.

Frågeställningar:

1.Hur stora lagerströmmar genereras vid olika frekvenser genererade av pulsens flanker?

2.Kan en släpring nära lagret eliminera problemet?

3.Hur påverkas gapet mellan stator och rotor strömmens storlek?

4.Hur varierar lagerströmmen med ändringen av grundfrekvensen?

5.Har rotorns utformning någon betydelse?

6. Hur ser störningsbilden ut runt motorn vid matning med oskärmade kablar?

7. Hur ser störningsbilden ut runt motorn vid matning med väl skärmade kablar?

En metod att förändra asynkronmotorn så att den bättre klarar huvuddelen av marknadens frekvensstyrningar är utvecklingens mål.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.