Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-16

Hur kan Funova ekonomi, som liten byrå, utnyttja sina styrkor för att nå en bredare marknad? (ke)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget
Funova ekonomi startades 2005 och arbetar med ekonomilösningar som ser till att företags ekonomiska resultat och analyser utgör korrekt beslutsunderlag. Dessa kvalitativa ekonomilösningar har fokus på ständiga förbättringar av den ekonomiska administrationen. Det innebär att Funova ekonomi tillhandahåller ett brett utbud av tjänster inom outsuorcing, konsultation och bemanningstjänster.

Outsourcing
Genom outsourcing av hela eller delar av den ekonomiska administrationen till Funova ekonomi får kunderna en korrekt och effektiv hantering av den ekonomiska informationen. I ekonomifunktionen ingår bland annat löpande redovisning, projekt-/resultatredovisning, leverantörs- och kundreskontra, fakturering, löneadministration, och betalningsadministration.

Konsultation och rådgivning
Konsultation och rådgivning kan kombineras med redan befintliga uppdrag eller vara helt fristående. Exempel på fristående tjänster:
-Ekonomisk rådgivning i samband med uppstart.
-Medverkan vid upprättande av budget och. prognoser
-Ekonomi/verksamhetsstyrning
-Projektledning

Bemanningstjänster
Funova ekonomi bemannar företags befintliga administration under en kortare eller längre tid, beroende på önskemål och behov.

Läs gärna mer på www.funovaekonomi.se


Uppgift
Sökord: Affärskunskap, Innovationsteknik, Management, Företagsekonomi, Marknadsanalys, Marknadsföring, Marknadsundersökning, Industriell ekonomi, Informationshantering

Funova ekonomi vill med hjälp av en marknadsanalys ta reda på följande:
· Hur kan vi som liten byrå utnyttja våra styrkor för att nå ut till en bredare marknad?
· Skulle förvärv av bolag i Stockholm ge stordriftfördelar för vår del, eller ger det istället en för splittrad organisation som leder till sänkt effektivitet?
· Hur kan vi på effektivaste sätt integrera våra tre verksamhetsområden (Outsourcing, Bemanning och Konsultation) mot en och samma kund utan att deras funktioner tar ut varandra?

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan Funova ekonomi och studenten/studenterna.
Examensarbetet lämpar sig även för flera studenter.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.