Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-31

Extraktion av hemicellulosa ur biomassa

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Xylophane AB är ett innovationsföretag som arbetar med utveckling av en förnyelsebar syrgasbarriär baserad på hemicellulosa för förpackningar i flerskikt. Syrgasbarriärer används vid förpackning av känsliga produkter såsom vissa livsmedel och läkemedel för att förhindra att syre tränger in till produkten och försämrar dess kvalitet och hållbarhet. Idag domineras marknaden för syrgasbarriärer av aluminiumfolie och den syntetiska plasten EVOH. Dessa material försvårar återvinning av förpackningarna. Dessutom når priserna på olja och metaller rekordnivåer och förväntas öka ytterligare i framtiden. Förpackningsindustrin eftersträvar därför förnyelsebara alternativ som dessutom kan konkurrera med dagens syrgasbarriärer vad gäller pris och kvalitet.

Hemicellulosa är ett samlingsnamn för en grupp heteropolysackarider som återfinns i växter, såväl i träd som i ettåriga växter. Olika varianter av hemicellulosor kan återfinnas i olika växter. Mängden varierar mellan olika arter och även mellan olika delar av växterna. Trots att hemicellulosorna utgör en av de största grupperna av biopolymerer så har de idag få industriella tillämpningar. För att få en god ekonomi i utvinningen kan flera avfallsströmmar från skogs- och jordbruksindustrier användas. Exempel på råvaror till utvinningen är sågspån, halm och skaldelar från säd m.fl.

För utvinning av hemicellulosa ur biomassa finns flera olika metoder, både kemiska och fysikaliska. I detta examensarbete är det alkalisk extraktion som kommer att undersökas. Målet är att ta fram teorier för hur olika parametrar påverkar extraktionen med avseende på t.ex. utbyte, selektivitet och molekylvikt.

Lämplig bakgrund för sökande är kemitekniker med inriktning mot t.ex. material eller skogsindustriell kemiteknik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.