Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-29

Marknadsundersökning med ljudgaranti (ke)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget
Hedemora Industriakustik AB (HIAK) är ett industriföretag med 50 års erfarenhet av bullerdämpning och har cirka 60 anställda. HIAK utvecklar, konstruerar och tillverkar kundanpassade bullerdämpande produkter i egen produktionsanläggning, främst för stål-, pappers- och verkstadsindustrin för större delen av världen. Produkter inom följande områden tillhör HIAKs produktportfölj:
·Dörrar & portar med höga ljudkrav
·Industriella ljuddämpare (för att ta hand om industribuller från t.ex. ånga, gas och luft där standardljuddämpare inte räcker till)
·Panelsystem (för att åstadkomma tysta rum i produktionsnära miljöer; såsom manöverrum, kontor, inbyggnader, väggar för alla branscher)
·Systemapplikationer (bullerdämpning av t.ex. turbiner, vilka används för bl.a. produktion av elektricitet)
·Ställverksgolv (ställverk, kräver flexibelt golvbjälklag)
·Active voice control (ett nytt spännande, område där bullret tas bort med hjälp av motljud)

Hedemora Industriakustiks affärsidé består i att ge kunden en helhetslösning. Med andra ord står HIAK för hela kedjan, från konsultation och teknisk utveckling till produktion och leverans. HIAK är ledande i Norden inom industriell bullerdämpning, där dess främsta styrka är tekniska lösningar. Hedemora Industriakustik lämnar ljudgaranti på sina leveranser.
Mer information om företaget finns på www.hiak.se.


Uppgift
Uppsatsen/examensarbetet består av en större, internationell marknadsundersökning, där Hedemora Industriakustik vill kartlägga marknaden med avseende på de olika produkterna, sina kunder och sina konkurrenter. Även en analys av nya, möjliga marknader är av intresse. Några av följande delar är tänkt att ingå i marknadsundersökningen:
· Definiera marknaden med avseende på en, flera eller alla HIAKs produkter. Detta kan även göras per produktområde.
· Uppskatta marknadens storlek. Var finns kunderna och hur stora är de?
· Kartläggning av konkurrenterna.
· Kartläggning av samarbetspartners, ex. konsulter
· Identifiera nya, möjliga marknader för HIAK.
Eftersom marknadsundersökningen är relativt stor i sin omfattning, lämpar sig uppsatsen/examensarbetet för flera studenter. HIAK verkar på en bred, internationell marknad, varför intresse av och kunskap om internationell marknadsföring är meriterande.

Hedemora Industriakustik står för de resekostnader, till och från huvudkontoret och fabriken, som uppstår i samband med projektet. För väl genomfört arbete utgår även ersättning i samband med projektets avslut.

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan HIAK och studenten/studenterna.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.