Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Virtuellt Whiteboard - Utvecklingsprojekt i Java

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syftet med examensarbetet är att utveckla en lösning för ett webb-baserat virtuellt whiteboard. Lösningen kan vara baserad på ett open source open source projekt eller en helt nyutvecklad lösning? Applikationen skall integreras i ett PHP baserat webb-projekt och ska därmed anpassas till användargränssnitt m.m.

Bakgrund:
Network Expertise, NX, arbetar med uppdrag som kan relateras till Nätverk, Radio-, Mobil-, Tele- och Datakommunikation. Inom dessa områden anser vi oss vara mycket kompetenta. Vi har även systemutvecklare med specialkunskaper inom VoIP, Videoövervakning och LINUX-baserade systemlösningar.

Våra referenser finns till stor del inom de världsledande operatörerna och leverantörerna inom Telecom men vi har även goda referenser från Svenskt näringsliv och offentlig sektor.


Uppdragsbeskrivning:
NX har nu ett turnkey-uppdrag till ett av våra systerföretag, HIPS.se. Projektet innebär att bygga en modul till en existerande portal/plattform. Nuvarande lösning är utvecklad i PHP och använder databasen MySQL. Första steget i utvecklingen var att konstruera själva portalen med möjligheter att hantera kunder, tjänster, debitering och arbetsflöden.

Systemet skall nu utökas med en funktion för att en grupp individer skall kunna gemensamt arbeta mot ett virtuellt whiteboard. Syftet är att skapa en teknisk lösning för att över Internet kunna mötas med hjälp av virtuellt whiteboard alternativt synkroniserade web-sidor. Genom möjligheten att spara eller spela in materialet som skrivits på denna whiteboard kan noteringar och skisser sparas för exempelvis nyttjas till utskrift av protokoll, etc. Till den virtuella whiteboarden skall finnas liknande skrivverktyg som man hittar i enklare paint-programvaror.

Existerande lösningar finns idag baserat på Flash men vi eftersträvar att utveckla en lösning i Java eller liknande språk. Projektet kräver även kunskaper i PHP och MySQL. Vi räknar med att projektet skall börja snarast och pågå under 5-10 veckor, inklusive dokumentation. Arbetet kan ske på distans. Handledare finns att tillgå på NX.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.