Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-12

Markstabilisering med alternativa material

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vattenfall Research & Development AB är ett kompetenscentrum för forskning och utveckling. Här utvecklas tekniska specialistlösningar och framtida tekniklösningar. Vi erbjuder våra tjänster till hela Vattenfallkoncernen i Norden, Polen och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Älvkarleby, 25 km söder om Gävle men vi finns även i i Stockholm, Berlin och Fredericia

MARKSTABILISERING MED ALTERNATIVA MATERIAL

Problem/frågeställning
På många områden där man önskar bygga finns inte tillräcklig bärighet i marken för att klara de dimensionerande lasterna. Detta medför att man måste vidta någon typ av förstärkningsåtgärd. Detta kan antingen göras i form av att gräva bort de lösa jordlagrena eller att stabilisera dem.

Sedan 1970-talet har man i Sverige använt sig av tekniken att djupstabilisera lösa jordar genom att skapa pelare med hög hållfasthet bestående av en blandning av den lösa jorden, cement och kalk. Sverige är idag ett föregångsland inom denna teknik mycket tack vare att det under perioden 1996-2004 pågick ett omfattande forskningsprogram, Svensk Djupstabilisering, för att öka kunskapsläget för djupstabilisering i Sverige.

Vattenfall skulle ytterligare kunna bidra till utvecklingen inom djupstabiliseringstekniken. Den aska som produceras i kraftvärmeanläggningarna har potential att fungera som ett bindemedel i pelarkonstruktionerna. Erfarenheterna från användning av aska i denna typ av applikation är mycket begränsad och det behöver göras en utvärdering av materialet och olika blandningar för att askan ska kunna användas kommersiellt som bindemedel.

Vattenfall arbetar ständigt med att förbättra sin verksamhet med avseende på miljö. De biprodukter i form av aska som produceras i kraftvärmeverken är en del av detta miljöarbete. Genom att arbeta med tekniska, miljömässiga och ekonomiskt hållbara lösningar för askan vill Vattenfall bidra till resurssnålt samhälle. Askan används idag i ett flertal applikationer; vägar, ytor, återföring till skog och stabilisering av gruvor, ensamt eller tillsammans med andra material.


Mål
Målet med examensarbetet är att laborativt utvärdera den tekniska potentialen för ett givet antal olika askor och blandningar med t.ex. kalk och cement för användning i djupstabiliseringstekniken.

Metod/genomförande
Examensarbetet kommer att omfattat följande:

- Teoretisk instudering av djupstabiliseringstekniken

- Utarbeta ett lämpligt provtagningsprogram för att utvärdera aska som bindemedel

- Laborativt undersöka olika bindemedels (t.ex. cement, kalk, flygaska) effekt för markstabilisering

Examensarbetets genomförande kan till stor del påverkas/modifieras för att bättre passa studentens önskemål. Förberedelse inför laborativa studier och utförande av dessa är en central del av examensarbetet och kommer därmed att ingå.

Förkunskaper
Den sökande bör ha ett stort intresse för laborativ verksamhet samt studera samhällsbyggnadsinriktningen eller motsvarande på civilingenjörsnivå. Teoretiska kunskaper från geoteknik och grundläggning eller motsvarande är att föredra.

Tidsperiod
Planerad start av examensarbetet är under januari 2007. Detta går dock att anpassa efter examensarbetarens egna önskemål.

Har du frågor får du gärna kontakta ansvarig handläggare: Caroline Göthlin, 026-83886

Om du tycker detta låter intressant så är du mycket välkommen att skicka en intresseanmälan senast den 15 december till:

[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.