Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-20

Hur skapar man en intressant och hållbar utställning av projektet Statics prototyper? (kr)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: Informationsdesign, utställning, prototyp, produktutveckling, rumslig gestaltning

Om företaget:
Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som skapar resultat genom att kombinera konst, design och teknologi. Institutet består av olika forskningsgrupper som vi kallar studior. Varje studio har en unik inriktning där vi genom en blandning av människor från olika discipliner skapar nya former av resultat och nya sätt att arbeta. Exempel på studioinriktningar är: spel, ljud, energi, interaktiv film ungdomskultur och lärande. I Eskilstuna är vår forskningsinriktning energi och hållbar utveckling.

Läs gärna mer på http://www.tii.se/power/

Examensarbetet:
Examensarbetets frågeställningar är bl a hur man skapar en intressant och praktisk hållbar utställning utifrån projektet Statics framtagna prototyper. En annan frågeställning är hur man kan duplicera prototyperna eller göra re-design på prototyperna i projektet Static. I dag är dessa prototyper hett eftertraktade ifrån hela världen och därför är det viktigt med en utställning som enkelt kan packas upp och ner på nya platser i hela världen.

Bakgrund:
Målet med projektet Static är introducera nya sätt att uppleva energi som involverar alla kroppens sinnen och tillåter människor att reflektera över sin egen energiförbrukning och sitt eget energibeteende på ett nytt sätt. Det gör vi genom att skapa alternativ design som i olika former visar på energin och provocerar fram frågor som är relaterade till energi.

Static utforskar interaktionsdesign som ett sätt att öka medvetenheten om hur energi används med syfte att påverka våra energikonsumtionsvanor. Genom att formge vardagsföremål utifrån frågeställningar rörande hur energi används, var den kommer ifrån, och hur vårt eget beteende påverkar, har vi skapat en repertoar av kritiska designexempel i form av prototyper, konceptuella designförslag och användningsscenarion. Resultaten kommuniceras och utvärderas av användare, designers och produkttillverkare som grund för framtida produktutveckling. Syftet är utveckla energi som en designfaktor för påverkan av en medveten energianvändning. Mer information finns på www.tii.se/static

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan Interactiv Institute och studenten/studenterna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.