Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-01-07

Användbarhetsutvärdering av ett simuleringsspel för förståelse av energianvändning i hemmet (kr)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyckelord: användbarhet, datorspel

Om företaget:
Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som skapar resultat genom att kombinera konst, design och teknologi. Institutet består av olika forskningsgrupper som vi kallar studior. Varje studio har en unik inriktning där vi genom en blandning av människor från olika discipliner skapar nya former av resultat och nya sätt att arbeta. Exempel på studioinriktningar är: spel, ljud, energi, interaktiv film ungdomskultur och lärande. I Eskilstuna är vår forskningsinriktning energi och hållbar utveckling.

Läs gärna mer på http://www.tii.se/power/

Examensarbetet:
Examensarbetets inriktning är att göra en användbarhetsutvärdering av datorspelet PowerHouse, som är ett simuleringsspel för förståelse av energianvändning i hemmet.

Bakgrund:
Vad är el?”- Typ, två bokstäver” svarade en tonåring i en av våra intervjuer om energi.
Vad händer om man stänger av strömmen under ett par dagar i en ung människas liv?
Behövs det en ny oljekris för att beroendet av energi ska synliggöras?
Dessa drastiska åtgärder kanske inte behövs om man kan skapa lekfulla och intressanta former för att upptäcka och sprida kunskap om energi. Forskningsprojektet Young Energy vill utforska om detta antagande stämmer.

Hur kan man påverka ungdomars kunskaper om energi, deras energibeteende och skapa intresse för energifrågor? Vi har utvecklat en datorspelsprototyp ”PowerHouse” för att försöka öka ungdomars kunskap om energi. I datorspelet simulerar vi tonåringars energianvändning i hemmet, men för att spelet ska locka dagens ungdomar använder vi oss av ett dokusåpatema där vi låser in sju stycken deltagare i ett hus. Det gäller för spelaren att se till att ungdomarna trivs samtidigt som han/hon måste hålla koll på energianvändningen. Mer info finns på www.tii.se/youngenergy.

Young Energy:
• ska utforska nya pedagogiska angreppssätt för att stimulera ungdomars medvetenhet och kunskap om energi
• ska utgå från ungdomars egna intressen och sysselsättningar t ex datorspel, Internet och mobiltelefoner
• ska på ett kul och lekfullt sätt befrämja sociala kontakter, aktivitet, nyfikenhet och lärande

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan Interactiv Institute och studenten/studenterna.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.