Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-11-09

Hur kan man uppmärksamma elanvändningen i hemmet samt bidra till en medveten energianvändning? (kr)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om företaget:
Interactive Institute är ett experimentellt IT-forskningsinstitut som skapar resultat genom att kombinera konst, design och teknologi. Institutet består av olika forskningsgrupper som vi kallar studior. Varje studio har en unik inriktning där vi genom en blandning av människor från olika discipliner skapar nya former av resultat och nya sätt att arbeta. Exempel på studioinriktningar är: spel, ljud, energi, interaktiv film ungdomskultur och lärande. I Eskilstuna är vår forskningsinriktning energi och hållbar utveckling.

Läs gärna mer på http://www.tii.se/power/

Examensarbetet:
Examensarbete inom det här området kan ha flera underrubriker:
• Vilka myter, föreställningar, ritualer och vanor är kopplade till ny teknologi i hemmet, speciellt hushållsapparater? (Begrepp: Produktmytologi)
• Vilka samband finns mellan människors föreställningar om el och elanvändning, och deras beteende samt hur vi interagerar med el-drivna hushållsprodukter i hemmet?
• Vilka är privatpersoners största motivation för att ändra elanvändningsbeteende?
• Hur kan man utforma produkter som uppmuntrar till att spara el?
• Vilken betydning har parametrar som kön, kultur, utbildning och livsstil för människors energianvändning?
• Vilka intressen och intentioner har produktproducenterna och elbolagen i förhållande till den enskilda konsumenten och dess energianvändning?
• På vilka sätt påverkar produktproducenter av hushållsapparater vår energianvändning i hemmet?
• Vad har elbolagen för relation till och föreställningar om den enskilde konsumenten? (Begrepp: Elbolagens psykologi)

De flesta frågeställningarna kan närmas från olika håll och intressen, t.ex. tekniska, ekonomiska eller beteendevetenskapliga. Vi söker exjobbare med intresse för att designa och bygga prototyper, studera visuellt och textuellt innehåll och kommunikation (t.ex. elbolagens och produktproducenters reklam- och marknadsföringsmaterial, policydokument, etc.), skapa teoribildning kring människors elanvändning, ta fram tekniska lösningar som bidrar till att visualisera el samt skapa mer energisnåla produkter.

Bakgrund:
Forskningsprojektet AWARE bedrivs inom den tvärdisciplinära forskargruppen Power vid Interactive Institute AB, i samarbete med Stiftelsen Svensk industridesign (SVID). Projektet finansieras av Energi, IT och designprogrammet vid Energimyndigheten (STEM).

Projektets syfte är att undersöka hur man med hjälp av interaktions- och produktdesign av hushållsapparater kan uppmärksamma energianvändningen i hemmet samt stödja konsumenter till en medveten energianvändning.

Vår ansats är att människors energianvändning i hemmet måste studeras utifrån ett helhetsperspektiv där man tar hänsyn till både människors livsstil och sammanhang såväl som till producenterna av hushållsapparater och elleverantörer, dvs. elbolagen.

Vi arbetar med användarcentrerade kvalitativa metoder där design och framtagning av koncept och prototyper är en viktig del i den undersökande processen.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.