Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-21

Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Digital Mechanics är en av Sveriges största friformsleverantörer inom FDM-tekniken. Grunden är att erbjuda kunder enkel och kostnadseffektiv tillverkning av prototyper med hjälp av FFF friformsframställning. Vi arbetar i huvudsak med teknikerna FDM och PolyJet, men med våra internationella leverantörer kan vi även erbjuda tillverkade prototyper med teknikerna SLS och SLA. Vår affärsidé är att erbjuda att abonnera på våra friformstjänster. Med abonnemang får kunden en hög leveranssäkerhet i form av en leveransgaranti, ett fast volympris så att de själva kan se detaljens pris i förväg, enkelhet och kompetent teknisk support vid val av friformsframställning. Med egen konstruktion i Solid Works kan vi vara en komplett utvecklingspartner från idé till färdig produkt. Med våra leverantörer kan vi även erbjuda verktygslösningar för mindre serieproduktion.

Uppdrag
Vi vill utveckla ett datasystem som hanterar kommunikation med våra friformsmaskiner och framtida affärssystem. Vi skulle behöva ett automatiserat system som gör att maskinerna kan ”tala” med omvärlden och skickar den information som behövs för att få full kontroll över produktionen. Systemet skall även utifrån produktionen visa status och beläggningsgrad på ett lätt och överskådligt sätt. Vår önskan är att få en samlingsbild/översiktsbild på maskinerna, att alla tre ska vara sammankopplade, där problemlösning, logistik och all viktig information finns samlad. Vår önskan är att vi utifrån kundförfrågan kan mata in kunduppgifter, generera offert utifrån maskindata, i slutändan samla information till ett fakturasystem. Det vi vill undersöka är om det finns system av detta slag på marknaden, vad finns det för system i så fall, är det ett sådant vi ska köpa in eller är det bästa för oss att ha ett helt eget system? En uppgift till som också gäller hantering av data för våra maskiner är något system som kan koppla arkitekt cad format direkt till våra maskiner.

För ovanstående arbeten behöver vi ett flertal studenter som läser olika ämnesområden. Vi skulle först gärna vilja få en förstudie där man utreder om möjligheter och ser på vilka systemlösningar som finns motsvarande våra behov.

Hemsida: www.digitalmechanics.se

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.