Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-03-05

Bygga styrsystem för fordon - ett experimentsystem för CEDES

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1 SYFTE OCH MÅL
Detta är ett förslag till examensarbete som skall bygga ut CEDES experimentsystem till ett system med fem samverkande noder, som kommunicerar via ett modernt nät för datakommunikation. Arbetet bygger vidare på ett antal gjorda examensarbeten och ingår som en viktig del i forskningsprojektet CEDES.

CEDES är ett samarbetsprojekt mellan industri, högskola och institut för att utveckla nya, kostnadseffektiva metoder att konstruera och bygga pålitliga elektroniska styrsystem i vägfordon, och skall utföras vid SP SverigesProvnings- och Forskningsinstitut AB

2 BAKGRUND
CEDES studerar hur man kan bygga pålitliga system med hjälp av programvara. Ett pålitligt system måste automatiskt kunna:
•Upptäcka fel
•Avgränsa och diagnostisera fel
•Återställa feltillstånd
•Återuppta drift.

Det finns många beprövade mekanismer för detta, men de blir i allmänhet för dyra för att användas i bilar. CEDES prövar därför ett antal nya felhanteringsmekanismer i programvara och elektronik och hur de kan realiseras
på ett kostnadseffektivt sätt. För att hålla kostnader nere måste utvecklingsprocesserna vara effektiva,
metoder och verktyg för analys, konstruktion och verifiering ändamålsenliga och elektroniken minimal i omfattning.
CEDES arbetar med hela utvecklingskedjan.

För att verifiera egenskaperna hos de mekanismer vi studera använder vi ett experimentsystem, där ett styrsystem för ett fordon körs i en dator och dess omvärld simuleras i en annan. Detta experimentsystem skall examensarbetet konstruera och bygga. Systemet byggs kring existerande s.k. ”GAST-kort”, dvs. färdiga processor.

3 UPPGIFT
•Få ennodssystemet att fungera
•Lägga till tre nya bromsnoder
•Lägga till central bromsstyrning
•Inkludera GOOFI i systemet
•Studera hur man kan stoppa och starta hela experimentsystemet med styrnoder, omvärldssimulator och kommunikationssystem synkront, så att experimenten pågår i realtid med avbrott för t ex felijicering.
Man stoppar alltså experimentets systemklockor synkront.

Arbetet är tänkt som ett 20-poängsarbete vardera för två teknologer för genomförande snarast. Roger Johansson på datorteknik Chalmers är handledare.
Arbetet är planert att utföras i SP:s nya lokaler i Navet, Lindholmen Science Park.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.