Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-15

Implementering av ett brake-by-wire-system i ett styrsystem av fordonselektronik

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbetet - CEDES experimental system: Distributed brake-by-wire

Bakgrund
CEDES – Cost Efficient Dependable Electronic Systems – utvecklar tekniker och metoder för att kunna bygga säker elektronik för vägfordon. Kravet på kostnadseffektivitet gör att funktioner om möjligt skall ligga i programvara, då dess reproduktionskostnad är låg. Projektet arbetar med delprojekt inom systemutveckling programmeringsteknik, feltoleranta datorsystem och tekniker för verifiering och validering. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan industri, högskola och institut inom ramen för forskningsprogrammet IVSS. Det drivs på Open Arena Lindholmen, öppna samverkansarenor i Lindholmen Science Park, med parter såsom Volvo Personvagnar, AB Volvo, Autoliv Electronics AB, Chalmers tekniska högskola AB och SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB. För experiment på den utvecklade tekniken bygger projektet ett system av
elektroniska styrenheter där beteendet hos programvaran kan studeras.

Arbeten och målsättningar
Arbetet består av att implementera av ett ”brake-by-wire” system i ett styrsystem av fordonselektronik. Styrsystemet bestående av fem noder, byggs upp kring GAST G2 (Power PC 565) med GAST Flexray kommunikationskort. Utgångspunkten är en tidigare implementering av ett centraliserat system för en broms. Programmeringen sker utifrån färdiga Simulink-modeller av hur bromssystemet ska bete sig. Arbetet består dessutom i att genomföra enklare felinjicering i styrsystemets programvara. Detta sker med hjälp av GOOFI (Generic Object Oriented Fault Injection tool) ett verktyg som utvecklats av Chalmers vid institutionen för Datorteknik.
Det färdiga systemet ska fungera tillsammans med en omvärldssimulator, som accepterar stimuli från
styrsystemet, ger respons och modellerar dess omgivning. Utformningen av simulatorn sker i ett samtidigt parallellt examensarbete varför ett nära samarbete med denna grupp måste förutsättas.
Arbetet utförs under hösten 2006. Slutrapporteringen av arbetet ska ske på engelska.

Erforderliga kvalifikationer
Lämplig bakgrund är D eller F. Arbetet kräver god erfarenhet av C-programmering. Grundläggande kunskaper i Simulink och automatisk kodgenerering med TargetLink behövs. Speciellt krävs kunskaper i reglerteknik ochgod insikt i hur A/D-omvandling och pulsbreddsmodulering fungerar. Viss erfarenhet av programmering i assembly (Power PC) är värdefull men knappast nödvändig.
Två teknologer sökes.

Placering
OAL (Open Arena Lindholmen)

Ingenjörer från fordonsindustrin och forskare från Chalmers kommer bidra till arbetet. Roger Johansson ([email protected])  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.