Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-30

Analys av annonsutformning och informationskanaler för RealMexicans räkning (ke)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sökord: Informationsdesign, Textdesign, Media, Design - formgivning, Marknadsföring, Informationshantering, Marknadsanalys, Marknadsundersökning, Press – publicering, Grafik, Livsmedel, Innovationsteknik

Om företaget
RealMexican är ett ungt, driftigt företag som importerar äkta mexikanska matvaruprodukter. Personerna bakom företaget är svenskar och mexikanare, varför de känner väl till marknaderna. Flera av de mexikanska märken som företaget importerar kan man hitta i de större matvarubutikerna i Mexico (och snart även här i Sverige), t.ex. Chata, La Morena, Tortillas Lobo, Tostadas Libra, Pancho's. Det är produkter som ger den äkta mexikanska smaken.

I dagsläget arbetar RealMexican som ett export- och importföretag inom dagligvaruhandeln, samt som konsulter. De säljer och levererar till matmarknader och enstaka butiker, med målet att sälja till grossister och matkedjors centrala inköp. Målet är att expandera och att ha, förutom Skandinavien, övriga Europa som kundmarknad. RealMexican samarbetar med spanska och franska importörer för att på så vis effektivisera och optimera logistiken.

Läs gärna mer på www.realmexican.net.


Uppgift
Examensarbetet/uppsatsen består av två delar:
· Annonsanalys
· Analys av informationskanaler

Annonsanalys innebär att med hjälp av analysmodeller och informationsdesign se över hur en annons för RealMexican kan se ut. Ta fram en modell eller några regler för hur utformningen av annonserna bör göras samt ge förslag på en (eller flera) annonslayout som lämpar sig väl för RealMexican och dess kundgrupp.

Därefter genomförs en analys över de informationskanaler som finns för att sedan kunna ge förslag på den/de kanal(er) som bäst lämpar sig för RealMexican för att nå ut med sitt budskap till rätt målgrupper. Examensarbetet lämpar sig även för flera studenter.

Nödvändiga avgränsningar samt utformning av uppsatsen/examensarbetet bestäms genom överenskommelse mellan RealMexican och studenten/studenterna.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.